Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 7. července 2015 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Hodnocení lotyšského předsednictví (rozprava)
 4.Jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Jmenování členky Účetního dvora – Bettina Michelle Jakobsen (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Výkon práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Ochrana proti cenám působícím újmu v loďařství ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.4.Rybolovná práva ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod venezuelskou vlajkou při pobřeží Francouzské Guyany *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.5.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2014 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.6.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2015: uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU pro Rumunsko, Bulharsko a Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.7.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: povodně v Rumunsku, Bulharsku a Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.8.Zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.9.Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro rozhodnutí o daňovém režimu a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (hlasování)
  5.10.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické investice (EFSI) (hlasování)
  5.11.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2015: reakce na migrační tlaky (hlasování)
  5.12.Přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků (hlasování)
  5.13.Vnější dopad politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru (hlasování)
  5.14.Odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007 (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (rozprava)
 10.Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I (rozprava)
 11.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 12.Rezerva tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I (rozprava)
 13.Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání (rozprava)
 14.Evropský program pro bezpečnost (rozprava)
 15.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * – Iniciativa zelené zaměstnanosti (rozprava)
 16.Mezinárodní konference OSN o financování rozvoje (13.–16. července 2015) – Vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky v rozvojových zemích (rozprava)
 17.Členství v politických skupinách
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (230 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (65 kb)
  Příloha 1
Konečné znění (7 kb)
 
Zápis
Konečné znění (231 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (37 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (16 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (51 kb)
 
Zápis
Konečné znění (296 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (64 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (418 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (977 kb)
Právní upozornění