Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 7 lipca 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Przegląd działań prezydencji łotewskiej (debata)
 4.Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Bettina Michelle Jakobsen (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Wykonanie praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Ochrona przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.4.Przyznanie uprawnień do połowów u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Wenezueli *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.5.Projekt budżetu korygującego nr 3/2015: uwzględnienie nadwyżki za rok 2014 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.6.Projekt budżetu korygującego nr 4/2015: uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii, Bułgarii i Włoch (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.7.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Rumunii, Bułgarii i we Włoszech (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.8.Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.9.Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (głosowanie)
  5.10.Projekt budżetu korygującego nr 1/2015: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) (głosowanie)
  5.11.Projekt budżetu korygującego nr 5/2015: reagowanie na presję migracyjną (głosowanie)
  5.12.Przegląd wdrożenia pakietu mlecznego (głosowanie)
  5.13.Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne (głosowanie)
  5.14.Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r. (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (debata)
 10.Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (debata)
 11.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 12.Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ***I (debata)
 13.Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych (debata)
 14.Europejska agenda bezpieczeństwa (debata)
 15.Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich * - Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia (debata)
 16.Międzynarodowa konferencja ONZ w sprawie finansowania rozwoju (13-16 lipca 2015 r.) - Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako wyzwania w krajach rozwijających się (debata)
 17.Skład grup politycznych
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (231 kb)  Lista obecności (65 kb)  Załącznik 1 (7 kb)
 
Protokół (238 kb)  Lista obecności (37 kb)  Wyniki głosowania (20 kb)  Głosowanie imienne (49 kb)
 
Protokół (302 kb)  Lista obecności (63 kb)  Wyniki głosowania (415 kb)  Głosowanie imienne (974 kb)
Informacja prawna