Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0011(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2015

Ingivna texter :

A8-0029/2015

Debatter :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0258

Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

4.7. Marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0258)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0258)

Inlägg

Ivo Belet, (föredragande), före omröstningen.

Rättsligt meddelande