Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2125(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0210/2015

Predkladané texty :

A8-0210/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0262

Zápisnica
Streda, 8. júla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

4.11. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/001 FI/Broadcom (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť z Fínska – EGF/2015/001 FI/Broadcom) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0262)

Právne oznámenie