Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 8. juuli 2015 - Strasbourg

10. ELi toetus Tuneesiale (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi toetus Tuneesiale (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill ja Inés Ayala Sender.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.

Õigusalane teave