Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. liepos 8 d. - Strasbūras

10. ES parama Tunisui (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES parama Tunisui (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill ir Inés Ayala Sender.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas