Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 8 juli 2015 - Straatsburg

10. EU-steun aan Tunesië (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-steun aan Tunesië (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill en Inés Ayala Sender.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling