Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 8 iulie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

10. Ajutorul acordat de UE Tunisiei (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Ajutorul acordat de UE Tunisiei (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill și Inés Ayala Sender.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Ivan Jakovčić.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică