Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 8 juli 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12. De situatie in Jemen (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Jemen (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Michèle Alliot-Marie, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.6 van de notulen van 9.7.2015.

Juridische mededeling