Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2002(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0194/2015

Ingivna texter :

A8-0194/2015

Debatter :

PV 08/07/2015 - 16
CRE 08/07/2015 - 16

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.8
CRE 09/07/2015 - 12.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0272

Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

16. Översynen av den europeiska grannskapspolitiken (debatt)
CRE

Betänkande om översynen av den europeiska grannskapspolitiken [2015/2002(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Andi Cristea för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni och Andrey Kovatchev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić och Notis Marias.

Talare: Johannes Hahn och Eduard Kukan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.8 i protokollet av den 9.7.2015.

Rättsligt meddelande