Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 8. heinäkuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Luxemburgin puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)
 3.Eurooppa-neuvoston (25.–26. kesäkuuta 2015) ja eurohuippukokouksen (7. heinäkuuta 2015) päätelmät ja Kreikan tilanne (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut (äänestys)
  4.2.Vakautus- ja assosiaatiosopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.3.Vakautus- ja assosiaatiosopimus Serbian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.4.Tiede- ja teknologiayhteistyö Intian kanssa: sopimuksen uusiminen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.5.Tiede- ja teknologiayhteistyö Färsaarten kanssa: Horisontti 2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.6.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (äänestys)
  4.7.Markkinavakausvarannon perustaminen unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään ***I (äänestys)
  4.8.Merenkulkijat ***I (äänestys)
  4.9.Tiede- ja teknologiayhteistyö Sveitsin kanssa: Horisontti 2020 ja ITER-toimet *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.10.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)
  4.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/001 FI/Broadcom, Suomi) (äänestys)
  4.12.Vuoden 2016 talousarvio - trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet (äänestys)
  4.13.Vihreän työllisyyden aloite (äänestys)
  4.14.Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaille (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 9.Viimeaikaiset terrori-iskut (keskustelu)
 10.EU:n tuki Tunisialle (keskustelu)
 11.EU:n ja Kuuban tulevat suhteet (keskustelu)
 12.Jemenin tilanne (keskustelu)
 13.Vuosikertomus ihmisoikeuksista maailmassa vuonna 2014 (keskustelu)
 14.EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (keskustelu)
 15.Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat näkymät (keskustelu)
 16.Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu (keskustelu)
 17.Määrärahojen siirrot
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (155 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (65 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (162 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (37 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (61 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (386 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (233 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (63 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (806 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (7104 kb)
Oikeudellinen huomautus