Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 8 ta' Lulju 2015 - StrasburguVerżjoni finali
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Programm tal-attivitajiet tal-Presidenza Lussemburgiża (dibattitu)
 3.Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (25-26 ta' Ġunju 2015) u tas-Summit taż-Żona tal-Euro (is-7 ta' Lulju 2015) u s-sitwazzjoni attwali fil-Greċja (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  4.1.Negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) (votazzjoni)
  4.2.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mal-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (protokoll sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.3.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mas-Serbja (protokoll sabiex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.4.Kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika mal-Indja: tiġdid tal-ftehim *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.5.Kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika ma-Gżejjer Faeroe: Orizzont 2020 *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.6.Involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva ***I (votazzjoni)
  4.7.Riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema ta' negozjar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni ***I (votazzjoni)
  4.8.Baħħara ***I (votazzjoni)
  4.9.Kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika mal-Isvizzera: Orizzont 2020 u attivitajiet ITER *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.10.Linji gwida tal-politika tal-Istati Membri għall-impjiegi * (votazzjoni)
  4.11.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Finlandja - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (votazzjoni)
  4.12.Baġit 2016 - Mandat għat-trilogu (votazzjoni)
  4.13.Inzjattiva għal Impjiegi Ekoloġiċi (votazzjoni)
  4.14.L-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa bħala sfidi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 8.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Attakki terroristiċi reċenti (dibattitu)
 10.Appoġġ tal-UE lit-Tuneżija (dibattitu)
 11.Relazzjonijiet futuri UE-Kuba (dibattitu)
 12.Sitwazzjoni fil-Jemen (dibattitu)
 13.Rapport annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja fl-2014 (dibattitu)
 14.Ir-rwol tal-UE fil-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani (dibattitu)
 15.Sfidi tas-sigurtà fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika ta' Fuq u prospettivi għal stabbiltà politika (dibattitu)
 16.Rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (dibattitu)
 17.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti
Verżjoni finali (156 kb)
  Lista tal-Membri preżenti
Verżjoni finali (65 kb)
 
Minuti
Verżjoni finali (188 kb)
  Lista tal-Membri preżenti
Verżjoni finali (37 kb)
  Riżultati tal-votazzjonijiet
Verżjoni finali (53 kb)
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet
Verżjoni finali (368 kb)
 
Minuti
Verżjoni finali (242 kb)
  Lista tal-Membri preżenti
Verżjoni finali (64 kb)
  Riżultati tal-votazzjonijiet
Verżjoni finali (1066 kb)
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet
Verżjoni finali (7087 kb)
Avviż legali