Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 8. júla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Program činnosti luxemburského predsedníctva (rozprava)
 3.Závery Európskej rady (25. – 26. júna 2015) a samitu eurozóny (7. júla 2015) a súčasná situácia v Grécku (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (hlasovanie)
  4.2.Dohoda o stabilizácii a pridružení s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.3.Dohoda o stabilizácii a pridružení so Srbskom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.4.Vedecká a technická spolupráca s Indiou: obnovenie dohody *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.5.Vedecko-technická spolupráca s Faerskými ostrovmi: Horizont 2020 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.6.Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (hlasovanie)
  4.7.Rezerva stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov ***I (hlasovanie)
  4.8.Námorníci ***I (hlasovanie)
  4.9.Vedecká a technická spolupráca so Švajčiarskom: Horizont 2020 a činnosti projektu ITER *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.10.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)
  4.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/001 FI/Broadcom (hlasovanie)
  4.12.Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg (hlasovanie)
  4.13.Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest (hlasovanie)
  4.14.Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky ako výzvy v rozvojových krajinách (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 9.Nedávne teroristické útoky (rozprava)
 10.Podpora EÚ pre Tunisko (rozprava)
 11.Budúce vzťahy medzi EÚ a Kubou (rozprava)
 12.Situácia v Jemene (rozprava)
 13.Výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2014 (rozprava)
 14.Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (rozprava)
 15.Problémy v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a vyhliadky na politickú stabilitu (rozprava)
 16.Revízia európskej susedskej politiky (rozprava)
 17.Presun rozpočtových prostriedkov
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (154 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (65 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (184 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (37 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (61 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (365 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (238 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (992 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (7139 kb)
Právne oznámenie