Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 9. července 2015 - Štrasburk

2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

lhůta: 3 měsíce

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-aminu (4,4'-DMAR) a 1−cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)-piperazinu (MT-45) kontrolním opatřením (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

lhůta: 3 měsíce

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 4-jod-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylaminu (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimethylamino)cyklohexyl]methyl]benzamidu (AH-7921), 3,4-methylendioxypyrovaleronu (MDPV) a 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyklohexanonu (methoxetaminu) kontrolním opatřením (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

lhůta: 3 měsíce

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolním opatřením (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

lhůta: 3 měsíce

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh na převod prostředků V/AB-05/C/15 - Účetní dvůr (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-04/T/15 - Účetní dvůr (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-06/C/15 - Účetní dvůr (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-07/A/15 - Účetní dvůr (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 24/2015 - oddíl III - Komise (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 4/2015 - Výbor regionů (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 5/2015 - Výbor regionů (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 2/2015 - Hospodářský a sociální výbor (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 1/2015 – úřad BEREC (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 20/2015 - oddíl III - Komise (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o evropských bankovních předpisech (B8-0593/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o boji proti Islámskému státu a nutnosti zrušit sankce proti Syrské arabské republice (B8-0594/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vymezení strategie bránící růstu absolutní chudoby mezi evropskými občany (B8-0595/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o šíření nových drog v Evropě (B8-0596/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o výsledcích studie Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (B8-0597/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o infekcích způsobených bakteriemi, které jsou odolné vůči antibiotikům (B8-0598/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o sociálním dumpingu a zahraničních pracovních agenturách zprostředkovávajících dočasné zaměstnání v Itálii (B8-0599/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o intenzivním chovu a dobrých životních podmínkách prasat v Evropě (B8-0600/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o zavedení záruk a systému monitorování v souvislosti s využíváním evropských fondů k předběžnému financování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (B8-0604/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nejistých pracovních podmínkách ve školství s ohledem na rozsudek ve věci Mascolo (B8-0605/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

JURI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zrušení sankčních opatření uvalených na vládu v Tobruku (B8-0606/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o rozšíření platnosti nařízení (EU) č. 1337/2013 na uzené výrobky a na výrobky z vepřového, ovčího a drůbežího masa (B8-0607/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o přidávání vody do potravin pocházejících z rybolovu (B8-0608/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o investicích do IKT (informačních a komunikačních technologií) (B8-0609/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zamrznutí úvěrového trhu a potřebě toho, aby EU přiměla italské banky plnit své povinnosti (B8-0612/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o inkluzivní politice zaměstnanosti ve prospěch zdravotně postižených osob v Evropě (B8-0613/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o skutečnosti, že italské priority a zájmy jsou v rozporu s vnější politikou EU (B8-0614/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zavedení moratoria na liberalizaci obchodu (B8-0615/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o boji proti tzv. „kolotočovým“ podvodům spojeným s DPH (B8-0616/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o opětovné nacionalizaci společné zemědělské politiky (SZP) (B8-0617/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o plánovaném zániku právní formy veřejné instituce výrobní a obchodní povahy z důvodu jejího nesouladu s právními předpisy o státní podpoře (B8-0618/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel a Joëlle Mélin. Návrh usnesení o výskytu kormoránů v Unii (B8-0619/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o dárcovství orgánů (B8-0620/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o označování potravinářských aromat (B8-0621/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nezaměstnanosti mladých lidí v Itálii (B8-0622/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o opatřeních na podporu osob pečujících o své rodinné příslušníky (B8-0623/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o ochraně Palmyry jako místa, které je na seznamu světového kulturního dědictví (B8-0624/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o zákazu usmrcování samců kuřat (B8-0625/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podmíněnosti finanční podpory poskytované podnikům z prostředků Unie (B8-0626/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o neúčinnosti boje proti podvodům v oblasti vysílání pracovníků a o úloze agentur pro dočasnou práci v obrovském nárůstu počtu vyslaných pracovníků (B8-0627/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o zákazu zřizování nových delfinárií v Evropě a o respektování životních podmínek kytovců (B8-0628/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o podpoře zvyšování povědomí o Aspergerově syndromu (B8-0629/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o padělatelství (B8-0630/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o pašování cigaret (B8-0631/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o legálních drogách (B8-0632/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o snížení atmosférického znečistění (B8-0633/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře odvětví výroby mléka a sýrů a italských chovů (B8-0634/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně svobody projevu v Turecku (B8-0635/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o Mezinárodním dni albinismu (B8-0636/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o opatřeních na podporu rozvoje zemědělských biotechnologií (B8-0637/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vypracování studie, která by se zabývala procesem vystoupení z eurozóny (B8-0638/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti nelegálnímu rybolovu a pytlačení na Pádu a jeho evropských přítocích (B8-0639/2015)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o případu pana Lamberta (B8-0640/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o odsouzení soudní fatvy vynesené Katarem vůči poslanci Evropského parlamentu (B8-0641/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o evropské strategii na ochranu vína Prosecco (B8-0642/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o sloučení nebo zrušení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) a Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) (B8-0643/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o pozastavení platnosti schengenských dohod na dobu neurčitou v zájmu prevence islamistických teroristických útoků (B8-0644/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zárukách pro tajné služby (B8-0645/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nutnosti přezkumu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (B8-0646/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o dobrých životních podmínkách druhu buvolů v Evropě (B8-0647/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Návrh usnesení o sankcích uložených Komisí evropským občanům v důsledku porušování směrnic v oblasti životního prostředí ze strany členských států a o transparentnosti předběžných řízení o nesplnění povinnosti (B8-0648/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Návrh usnesení o Srebrenici (B8-0649/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o projektu na obnovení sekuritizace v rámci unie kapitálových trhů (B8-0650/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o přezkumu migračních politik v Evropě (B8-0651/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti padělání sýrů parmigiano reggiano a grana padano (B8-0652/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ze strany Itálie (B8-0653/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o přezkumu evropské strategie boje proti nezaměstnanosti (B8-0654/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o plánu koordinovaného rozpuštění eurozóny (B8-0670/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Gilles Lebreton. Návrh usnesení o boji proti škodám na mořském prostředí a na rybích populacích způsobeným bludnými sítěmi (B8-0671/2015)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o provedení studie dopadu Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na zaměstnanost (B8-0672/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o šíření sršně mandarínské a ohrožení produkce medu v Itálii (B8-0673/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o evropských opatřeních na podporu italského včelařství (B8-0674/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o ubytování spolu s dítětem během lékařské péče (B8-0675/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o spotřebě alkoholu u nezletilých (B8-0678/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

Právní upozornění