Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 9. srpnja 2015. - Strasbourg

2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Dodatnog protokola uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju 4-metilamfetamin kontrolnim mjerama (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

rok: 3 mjeseca

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju tvari 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amin (4,4'-DMAR) i 1 cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin (MT-45) kontrolnim mjerama (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

rok: 3 mjeseca

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju tvari 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) i 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin) kontrolnim mjerama (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

rok: 3 mjeseca

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju 5 (2 aminopropil)indola kontrolnim mjerama (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

rok: 3 mjeseca

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog za prijenos sredstava V/AB-05/C/15 – Revizorski sud (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava V/AB-04/T/15 – Revizorski sud (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava V/AB-06/C/15 – Revizorski sud (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava V/AB-07/A/15 – Revizorski sud (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava DEC 24/2015 - dio III. - Komisija (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava INF 4/2015 – Odbor regija (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava INF 5/2015 – Odbor regija (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava INF 2/2015 – Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava 1/2015 – Ured BEREC-a (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava DEC 20/2015 - dio III. - Komisija (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o europskim bankarskim propisima (B8-0593/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o borbi protiv Islamske države i potrebi za ukidanjem sankcija protiv Sirijske Arapske Republike (B8-0594/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o izradi strategije za borbu protiv rastućeg teškog siromaštva među europskim građanima (B8-0595/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o širenju novih droga u Europi (B8-0596/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o rezultatima studije Međunarodne agencije za istraživanje raka (B8-0597/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o infekcijama prouzročenima bakterijama otpornima na antibiotike (B8-0598/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pojavama socijalnog dampinga i stranih agencija za privremeno zapošljavanje koje djeluju u Italiji (B8-0599/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o intenzivnom uzgoju svinja i njihovoj dobrobiti u Europi (B8-0600/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o uspostavi jamstva i sustava praćenja u vezi s uporabom europskih sredstava za pretfinanciranje Inicijative za zapošljavanje mladih (B8-0604/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nesigurnim radnim mjestima u školama: presuda Mascolo (B8-0605/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

JURI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o ukidanju sankcija nametnutih vladi u Tobruku (B8-0606/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o proširivanju područja primjene odredbi Uredbe (EU) br. 1337/2013 na kobasičarske proizvode i na proizvode od svinjskog i ovčjeg mesa te mesa peradi (B8-0607/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o dodavanju vode u hranu koja je proizvod ribolova (B8-0608/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o ulaganjima u informacijske i telekomunikacijske tehnologije (B8-0609/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o kreditnoj krizi i potrebi da EU primora talijanske banke da ispunjavaju svoje obveze (B8-0612/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o politici uključivog rada u korist osoba s invaliditetom u Europi (B8-0613/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o talijanskim prioritetima i interesima koji su u suprotnosti s vanjskom politikom EU-a (B8-0614/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uvođenju moratorija na liberalizaciju trgovinske razmjene (B8-0615/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o borbi protiv kružnih poreznih prijevara (B8-0616/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ponovnoj nacionalizaciji Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) (B8-0617/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o planiranom nestanku statusa javne ustanove koja obavlja industrijsku i gospodarsku djelatnost zbog toga što nije u skladu sa zakonodavstvom o državnim potporama (B8-0618/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije o prisutnosti kormorana u Uniji (B8-0619/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o darivanju organa (B8-0620/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o označavanju prehrambenih aroma (B8-0621/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o nezaposlenosti mladih u Italiji (B8-0622/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o mjerama za potporu obiteljskim njegovateljima (B8-0623/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o zaštiti Palmire kao dijela svjetske kulturne baštine (B8-0624/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o zabrani usmrćivanja muških pilića (B8-0625/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uvjetovanosti potpora EU-a poduzećima (B8-0626/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o neuspjehu borbe protiv prijevare povezane s praksom upućivanja radnika i o odgovornosti agencija za privremeno zapošljavanje za drastičan porast broja upućenih radnika (B8-0627/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o zabrani otvaranja novih dupinarija u Europi i poštovanju životnih uvjeta kitova (B8-0628/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o potpori podizanju razine svijesti o Aspergerovu sindromu (B8-0629/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o krivotvorenju (B8-0630/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

JURI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o krijumčarenju cigareta (B8-0631/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o legalnim drogama (B8-0632/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o smanjenju onečišćenja zraka (B8-0633/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pomoći za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda i za uzgoj životinja u Italiji (B8-0634/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti prava na slobodu izražavanja u Turskoj (B8-0635/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o Međunarodnom danu albinizma (B8-0636/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o mjerama potpore za razvoj poljoprivrednih biotehnologija (B8-0637/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pripremi studije kojom bi se analizirao mogući postupak izlaska iz eura (B8-0638/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o borbi protiv nezakonitog ribolova i krivolova u rijeci Po i drugim europskim rijekama (B8-0639/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o slučaju Lambert (B8-0640/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o osudi fetve proglašene u Kataru protiv zastupnika u Europskom parlamentu (B8-0641/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o europskoj strategiji za zaštitu prosecca (B8-0642/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ENVI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o spajanju ili ukidanju Europskog centra za strukovno osposobljavanje (CEDEFOP) i Europske zaklade za osposobljavanje (ETF) (B8-0643/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o suspenziji Schengenskih sporazuma na neodređeno vrijeme radi sprečavanja terorističkih napada islamista (B8-0644/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o jamstvima za rad djelatnika tajnih službi (B8-0645/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o potrebi da se revidira Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji (B8-0646/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o dobrobiti bivola u Europi (B8-0647/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Prijedlog rezolucije o kaznama koje Komisija nameće europskim građanima zbog povreda direktiva o zaštiti okoliša od strane država članica i o transparentnosti u predsudskim postupcima (B8-0648/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Prijedlog rezolucije o Srebrenici (B8-0649/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ponovnom uvođenju sekuritizacije u okviru unije tržišta kapitala (B8-0650/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o preispitivanju migracijske politike u Europi (B8-0651/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o borbi protiv krivotvorenja sireva Parmigiano Reggiano i Grana Padano (B8-0652/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o ratifikaciji Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Italiji (B8-0653/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o reviziji europske strategije za borbu protiv nezaposlenosti (B8-0654/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o planu koordiniranog ukidanja eura (B8-0670/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Gilles Lebreton. Prijedlog rezolucije o borbi protiv štete u morskom okolišu i ribljim stokovima nastale zbog „mrtvih mreža” (B8-0671/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o izradi studije utjecaja Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na zapošljavanje (B8-0672/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o širenju „azijskog stršljena” i mogućim posljedicama za proizvodnju meda u Italiji (B8-0673/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o europskim mjerama za potporu talijanskom pčelarstvu (B8-0674/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije o smještaju uz dijete tijekom liječenja (B8-0675/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

FEMM

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije o konzumaciji alkoholnih pića među maloljetnicima (B8-0678/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

Pravna napomena