Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. liepos 9 d. - Strasbūras

2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metilamfetaminui projektas (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

Terminas: 3 mėn.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-aminui (4,4’-DMAR) ir 1 cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazinui (MT-45) projektas (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

Terminas: 3 mėn.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilaminui (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamidui (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleronui (MDPV) ir 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanonui (metoksetaminui) projektas (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

Terminas: 3 mėn.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-aminopropil)indolui projektas (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

Terminas: 3 mėn.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas perkelti asignavimus V/AB-05/C/15 – Audito Rūmai (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus V/AB-04/T/15 – Audito Rūmai (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus V/AB-06/C/15 – Audito Rūmai (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus V/AB-07/A/15 - Audito Rūmai (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus DEC 24/2015, III skirsnis - Komisija (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus INF 4/2015 - Regionų komitetas (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus INF 5/2015 - Regionų komitetas (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus INF 2/2015 - Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus 1/2015 - EERRI biuras (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti asignavimus DEC 20/2015, III skirsnis - Komisija (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES bankininkystės taisyklių (B8-0593/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su grupuote „Islamo valstybė“ ir būtinybės panaikinti sankcijas Sirijos Arabų Respublikai (B8-0594/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su visiško skurdo plitimu tarp Europos piliečių strategijos parengimo (B8-0595/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų narkotikų plitimo Europoje (B8-0596/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros atliktos analizės rezultatų (B8-0597/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl infekcijų, kurias sukelia antibiotikams atsparios bakterijos (B8-0598/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinio dempingo ir užsienio laikinojo įdarbinimo agentūrų Italijoje (B8-0599/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl intensyvaus kiaulių auginimo ir jų gerovės Europoje (B8-0600/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES lėšų, kuriomis iš anksto finansuojama Jaunimo užimtumo iniciatyva, naudojimo garantijų ir stebėsenos sistemos sukūrimo (B8-0604/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Darbo vietų mokyklose nestabilumas: sprendimas Mascolo“ (B8-0605/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

JURI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tobruko vyriausybei taikomų sankcijų panaikinimo (B8-0606/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Reglamento (ES) Nr. 1337/2013 nuostatų taikymo kiaulienos, avienos ir paukštienos dešroms bei jų produktams (B8-0607/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl į žuvininkystės maisto produktus papildomai dedamo vandens (B8-0608/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl investicijų į informacines ir ryšių technologijas (IRT) (B8-0609/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kreditų krizės ir dėl reikalavimo, kad ES įpareigotų Italijos bankus vykdyti savo įsipareigojimus (B8-0612/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įtraukios neįgaliųjų užimtumo politikos Europoje (B8-0613/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos interesų ir prioritetų nesuderinamumo su ES užsienio politika (B8-0614/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prekybos liberalizavimo moratoriumo paskelbimo (B8-0615/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su vadinamuoju karuseliniu sukčiavimu PVM (B8-0616/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) renacionalizavimo (B8-0617/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl planuojamo pramoninių ir komercinių viešųjų įstaigų statuso panaikinimo dėl jų neatitikties valstybės pagalbos teisės aktams (B8-0618/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel ir Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kormoranų populiacijų Sąjungoje (B8-0619/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl organų donorystės (B8-0620/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto kvapiųjų medžiagų ženklinimo (B8-0621/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunimo nedarbo Italijoje (B8-0622/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos šeimos slaugytojams priemonių (B8-0623/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Palmyros, kaip pasaulio kultūros paveldo objekto, apsaugos (B8-0624/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vyriškos lyties paukščių jauniklių žudymo uždraudimo (B8-0625/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagalbos, kurią Sąjunga teikia įmonėms, sąlygų (B8-0626/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neveiksmingos kovos su sukčiavimu darbuotojų komandiravimo srityje ir laikinojo įdarbinimo agentūrų vaidmens dramatiškai padidėjus komandiruotų darbuotojų skaičiui (B8-0627/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo steigti naujus delfinariumus Europoje ir banginių šeimos gyvūnų gyvenimo sąlygų apsaugos (B8-0628/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Parama Aspergerio sindromą turintiems asmenims ir informuotumo apie šį sindromą didinimas“ (B8-0629/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl klastojimo (B8-0630/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

JURI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl cigarečių kontrabandos (B8-0631/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisėtų narkotikų (B8-0632/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atmosferos taršos mažinimo (B8-0633/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos pieno pramonei ir Italijos pienininkystei (B8-0634/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žodžio laisvės apsaugos Turkijoje (B8-0635/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tarptautinės informavimo apie albinizmą dienos (B8-0636/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, skirtų žemės ūkio biotechnologijų plėtrai remti (B8-0637/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tyrimo, kuriame būtų nagrinėjamas pasitraukimo iš euro zonos procesas, vykdymo (B8-0638/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tyrimo, kuriame būtų nagrinėjamas pasitraukimo iš euro zonos procesas, vykdymo (B8-0639/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl V. Lamberto bylos (B8-0640/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuria siekiama pasmerkti Kataro prieš Europos Parlamento narį paskelbtą fatvą (B8-0641/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl putojančio vyno „Prosecco“ Europos masto apsaugos strategijos (B8-0642/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) ir Europos mokymo fondo (ETF) panaikinimo arba sujungimo (B8-0643/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Šengeno sutarties taikymo sustabdymo neribotam laikui siekiant užkirsti kelią islamo teroristų išpuoliams (B8-0644/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl slaptųjų tarnybų veikimo garantijų (B8-0645/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės persvarstyti Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV) (B8-0646/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl buivolų rūšies gyvūnų gerovės Europoje (B8-0647/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sankcijų, kurias Komisija nustatė Europos Sąjungos piliečiams atsižvelgdama į valstybių narių padarytus aplinkos apsaugos direktyvų pažeidimus, ir dėl procedūrų, vykdomų prieš pradedant nagrinėti pažeidimą, skaidrumo (B8-0648/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Srebrenicos (B8-0649/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujo pakeitimo vertybiniais popieriais projekto kapitalo rinkų sąjungoje (B8-0650/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos migracijos politikos persvarstymo (B8-0651/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su Gran Padano ir Parmigiano Reggiano rūšių sūrio padirbimu (B8-0652/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos neratifikuotos Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijos (B8-0653/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kovos su nedarbu strategijos persvarstymo (B8-0654/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl suderinto euro panaikinimo plano (B8-0670/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ir Gilles Lebreton. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su „tinklų vaiduoklių“ daroma žala jūrų aplinkai ir žuvų ištekliams (B8-0671/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuria siekiama atlikti poveikio vertinimą dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo (B8-0672/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Azijos gigantiškųjų širšių paplitimo ir jų daromos žalos itališko medaus gamybai (B8-0673/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos paramos priemonių Italijos bitininkystei (B8-0674/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dubravka Šuica ir Patricija Šulin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl apgyvendinimo kartu su vaiku vaiko gydymo laikotarpiu (B8-0675/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM

- Dubravka Šuica ir Patricija Šulin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nepilnamečių alkoholio vartojimo (B8-0678/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Teisinis pranešimas - Privatumo politika