Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs - StrasbūraGalīgā redakcija

2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu papildprotokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu attiecināšanu uz 4-metilamfetamīnu (10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)).
termiņš: 3 mēneši

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu attiecināšanu uz vielām 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amīns (4,4'-DMAR) un 1 cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazīns (MT-45) (10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)).
termiņš: 3 mēneši

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu attiecināšanu uz šādām vielām: 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamīns (25I-NBOMe), 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamīds (AH-7921), 3,4-metilēndioksipirovalerons (MDPV) un 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanons (metoksetamīns) (10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE)).
termiņš: 3 mēneši

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu vielai 5-(2-aminopropil)indols (10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)).
termiņš: 3 mēneši

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-05/C/15 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-04/T/15 - Eiropas revīzijas palāta (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-06/C/15 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-07/A/15 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 24/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 4/2015 - Reģionu komiteja (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 5/2015 — Reģionu komiteja (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 2/2015 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 1/2015 — BEREC birojs (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 20/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES noteikumiem banku darbības jomā (B8-0593/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret Islāma valsti un nepieciešamību atcelt sankcijas pret Sīrijas Arābu Republiku (B8-0594/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par stratēģijas veidošanu, lai cīnītos pret absolūtas nabadzības palielināšanos Eiropas iedzīvotāju vidū (B8-0595/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu narkotisko vielu izplatību Eiropā (B8-0596/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Starptautiskās vēža izpētes aģentūras pētījuma par vēzi rezultātiem (B8-0597/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par infekcijām, ko izraisījušas pret antibiotikām rezistentas baktērijas (B8-0598/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sociālo dempingu un ārvalstu pagaidu nodarbinātības aģentūrām Itālijā (B8-0599/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūku intensīvo audzēšanu un labturību Eiropā (B8-0600/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzraudzības sistēmas un garantiju ieviešanu attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas priekšfinansēšanai paredzēto Eiropas līdzekļu izlietojumu (B8-0604/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nestabilām darba attiecībām skolās — spriedums Mascolo lietā (B8-0605/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

JURI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Tubrukas valdībai noteikto sankciju atcelšanu (B8-0606/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Regulas (ES) Nr. 1337/2013 noteikumu attiecināšanu uz cūkas, aitas un putnu gaļas desām un izstrādājumiem (B8-0607/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ūdens pievienošanu zvejas produktiem (B8-0608/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par investīcijām informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT) (B8-0609/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kredītu krīzi un par nepieciešamību, lai ES liktu Itālijas bankām pildīt savas saistības (B8-0612/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iekļaujošu nodarbinātības politiku attiecībā uz personām ar invaliditāti (B8-0613/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Itālijas prioritāšu un interešu atšķirībām no ES ārpolitikas (B8-0614/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par moratorija noteikšanu tirdzniecības liberalizācijai (B8-0615/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret t. s. karuseļveida krāpšanas shēmām PVN jomā (B8-0616/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) renacionalizēšanu (B8-0617/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par publiskas iestādes ar rūpniecisku un komerciālu raksturu statusa paredzamo atcelšanu tā nesaderības ar tiesību aktiem par valsts atbalstu dēļ (B8-0618/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel un Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jūras kraukļu populāciju Eiropas Savienībā (B8-0619/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par orgānu ziedošanu (B8-0620/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas aromatizētāju marķēšanu (B8-0621/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniešu bezdarbu Itālijā (B8-0622/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasākumiem ģimenes locekļu aprūpētāju atbalstam (B8-0623/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasaules kultūras mantojuma pilsētas Palmiras aizsardzību (B8-0624/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gailēnu nonāvēšanas aizliegumu (B8-0625/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Savienības uzņēmumiem domātā atbalsta saņemšanas noteikumiem (B8-0626/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņas pret krāpniecisku norīkošanu darbā neefektivitāti un pagaidu darba aģentūru lomu norīkotu darba ņēmēju skaita straujajā pieaugumā (B8-0627/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu būvēt jaunus delfinārijus Eiropā un vaļveidīgo dzīves apstākļu respektēšanu (B8-0628/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu personām ar Aspergera sindromu un izpratnes veicināšanu šajā jomā (B8-0629/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par viltošanu (B8-0630/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

JURI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cigarešu kontrabandu (B8-0631/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par legālajām narkotikām (B8-0632/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gaisa piesārņojuma samazināšanu (B8-0633/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu Itālijas piena nozarei un liellopu audzētājiem (B8-0634/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vārda brīvības aizsardzību Turcijā (B8-0635/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Starptautisko albīnisma dienu (B8-0636/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalsta pasākumiem lauksaimniecības biotehnoloģiju attīstībai (B8-0637/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tāda pētījuma sagatavošanu, kurā tiktu analizēta izstāšanās no eurozonas (B8-0638/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret nelegālo zveju un maluzvejniecību Po upē un Eiropas upēs (B8-0639/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par V. Lambert lietu (B8-0640/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nosodījumu Kataras tiesas spriedumam, ar kuru tiek notiesāts Eiropas Parlamenta deputāts (B8-0641/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas stratēģiju prosecco aizsardzībai (B8-0642/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) un Eiropas Izglītības fonda (ETF) apvienošanu vai slēgšanu (B8-0643/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Šengenas nolīgumu darbības apturēšanu uz nenoteiktu laiku, lai novērstu islāma teroristu uzbrukumus (B8-0644/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darbības garantijām slepenajiem dienestiem (B8-0645/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību pārskatīt Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā (B8-0646/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vēršu dzimtas dzīvnieku labturību Eiropā (B8-0647/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Piernicola Pedicini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sankcijām, ko Komisija uzlikusi Eiropas pilsoņiem pēc vides direktīvu pārkāpumiem dalībvalstīs un par pienākumu neizpildes priekšprocedūras pārredzamību (B8-0648/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ENVI

- Aymeric Chauprade. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Srebreņicu (B8-0649/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauna impulsa sniegšanu vērtspapīrošanai saistībā ar kapitāla tirgu savienību (B8-0650/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrācijas politikas pārskatīšanu Eiropā (B8-0651/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret sieru Parmigiano Reggiano un Grana Padano viltojumiem (B8-0652/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, lai Itālija ratificētu Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartu (B8-0653/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas stratēģijas cīņai ar bezdarbu pārskatīšanu (B8-0654/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par eiro valūtas savienības saskaņotu likvidācijas plānu (B8-0670/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Gilles Lebreton. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret kaitējumu, ko jūras videi un zivju krājumiem nodara pamestie tīkli (B8-0671/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda ietekmes uz nodarbinātību novērtēšanu (B8-0672/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Āzijas sirseņu izplatību un kaitējumu Itālijas medus ražošanai (B8-0673/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas pasākumiem Itālijas biškopības atbalstam (B8-0674/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dubravka Šuica un Patricija Šulin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izmitināšanu kopā ar bērnu medicīniskās aprūpes laikā (B8-0675/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM

- Dubravka Šuica un Patricija Šulin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par alkohola lietošanu nepilngadīgo vidū (B8-0678/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

Juridisks paziņojums