Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 9 ta' Lulju 2015 - StrasburguVerżjoni finali

2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta' Kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

AFET

- Abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tissottoponi l-4-metilamfetammina għal miżuri ta' kontroll (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
skadenza: 3 xhur

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

ENVI

- Abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tissottoponi 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossażol-2-ammina) (4,4'-DMAR) u 1-ċikloesil-4-(1,2-difeniletil) piperażina (MT-45) għal miżuri ta' kontroll (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))
skadenza: 3 xhur

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

ENVI

- Abbozz deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tissottoponi 4-iodjo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilamina (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)ċikloessil]metil]benzamida (AH-7921), 3,4-metilenediossipirovaleron (MDPV) u 2-(3-metossifenil)-2-(etilamino)ċikloessanon (metossetamina) għal miżuri ta' kontroll (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))
skadenza: 3 xhur

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

ENVI

- Abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tissottoponi l-5-(2-amminopropil)indol għal miżuri ta' kontroll (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))
skadenza: 3 xhur

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

ENVI

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-05/C/15 – Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-04/T/15 - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-06/C/15 - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-07/A/15 - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 24/2015 - Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 4/2015 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 5/2015 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 2/2015 - Kumitat Ekonomiku u Soċjali (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 1/2015 - L-Uffiċċju BEREC (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 20/2015 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regoli bankarji Ewropej (B8-0593/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-Istat Iżlamiku u l-ħtieġa li jitneħħew is-sanzjonijiet kontra r-Repubblika Għarbija Sirjana (B8-0594/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni ta' strateġija biex tiġi miġġielda ż-żieda tal-faqar assolut fost iċ-ċittadini Ewropej (B8-0595/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preżenza ta' drogi ġodda fl-Ewropa (B8-0596/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riżultati tal-istudju tal-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer (B8-0597/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-infezzjonijiet ikkawżati mill-batterji reżistenti għall-antibijotiċi (B8-0598/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fenomeni ta' dumping soċjali u l-aġenziji ta' xogħol temporanju barranin fl-Italja (B8-0599/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trobbija intensiva u l-benessri tal-ħnieżer fl-Ewropa (B8-0600/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' garanziji u ta' sistema ta' monitoraġġ għall-użu tal-fondi Ewropej għall-prefinanzjament tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (B8-0604/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prekarjat fl-iskejjel: sentenza Mascolo (B8-0605/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

JURI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-revoka tas-sanzjonijiet imposti fuq il-Gvern ta' Tobruk (B8-0606/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-estensjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1337/2013 għaz-zalzett u għall-prodotti dderivati mil-laħmijiet tal-majjal, tan-nagħaġ u tat-tjur (B8-0607/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda ta' ilma fl-ikel ġej mis-sajd (B8-0608/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-investimenti fl-ICT (B8-0609/2015)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi tal-kreditu u l-ħtieġa li l-UE timponi li l-banek Taljani jissodisfaw l-obbligi tagħhom (B8-0612/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar politika tal-impjieg inklużiva favur persuni b'diżabilitajiet fl-Ewropa (B8-0613/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fatt li l-politika estera tal-UE tmur kontra l-prijoritajiet u l-interessi tal-Italja (B8-0614/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' moratorju fuq il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ (B8-0615/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT, magħrufa bħala “karużell” (B8-0616/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) (B8-0617/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tneħħija programmata tal-istatus ta' istituzzjoni pubblika ta' natura industrijali u kummerċjali minħabba nuqqas ta' konformità mal-leġiżlazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat (B8-0618/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel u Joëlle Mélin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preżenza tal-imragen fl-Unjoni (B8-0619/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-donazzjoni ta' organi (B8-0620/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tikkettar tat-taħwiriet (B8-0621/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-Italja (B8-0622/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-miżuri ta' sostenn għall-persuni li jieħdu ħsieb ta' familjari (B8-0623/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni ta' Palmyra bħala sit ta’ wirt kulturali dinji (B8-0624/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonalità tal-għajnuna mħallsa mill-Unjoni lill-impriżi (B8-0625/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonalità tal-għajnuna mħallsa mill-Unjoni lill-impriżi (B8-0626/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ineffikaċja tal-ġlieda kontra l-frodi fuq xogħol stazzjonat u r-rwol tal-aġenziji tax-xogħol temporanju fl-isplużjoni fin-numru ta' ħaddiema stazzjonati (B8-0627/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-ħolqien ta' delphinariums ġodda fl-Ewropa u r-rispett tal-kundizzjonijiet tal-ħajja ta' ċetaċji (B8-0628/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ u s-sensibilizzazzjoni fir-rigward tas-sindrome ta' Asperger (B8-0629/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-falsifikazzjoni (B8-0630/2015)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

JURI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kuntrabandu ta' sigaretti (B8-0631/2015)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-drogi illegali (B8-0632/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja (B8-0633/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sostenn tas-settur tal-prodotti tal-ħalib u tal-azjendi Taljani li jrabbu l-bhejjem (B8-0634/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tad-dritt tal-espressjoni fit-Turkija (B8-0635/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Jum Internazzjonali tal-Albiniżmu (B8-0636/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar miżuri ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-bijoteknoloġiji agrikoli (B8-0637/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twettiq ta' studju li janalizza triq għall-ħruġ mill-euro (B8-0638/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra s-sajd illegali u l-"poaching" fix-xmara Po u fi xmajjar Ewropej (B8-0639/2015)

irriferut

responsabbli:

PECH

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-każ Lambert (B8-0640/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni li tikkundanna l-fatwa ġudizzjarja tal-Qatar kontra Membru tal-Parlament Ewropew (B8-0641/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar strateġija Ewropea għall-ħarsien tal-Prosecco (B8-0642/2015)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ENVI

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-amalgamazzjoni jew l-abolizzjoni taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP) u l-Fondazzjoni Ewropea tat-Taħriġ (ETF) (B8-0643/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

BUDG

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sospensjoni sine die tal-ftehimiet ta' Schengen għall-prevenzjoni ta' attakki terroristiċi bi sfond Iżlamiku (B8-0644/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-garanziji funzjonali għas-servizzi sigrieti (B8-0645/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bżonn ta' reviżjoni tat-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja (B8-0646/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-benesseri tal-annimali tal-ispeċi tal-buflu fl-Ewropa (B8-0647/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Piernicola Pedicini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar sanzjonijiet imposti mill-Kummissjoni fuq cittadini Ewropej wara ksur ta' direttivi ambjentali minn Stati Membri u dwar it-trasparenza ta' proċeduri ta' qabel il-ksur (B8-0648/2015)

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

ENVI

- Aymeric Chauprade. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar Srebrenica (B8-0649/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proġett għar-rilanċ tat-titolizzazzjoni fil-qafas tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (B8-0650/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reviżjoni tal-politiki tal-migrazzjoni fl-Ewropa (B8-0651/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tal-Parmigiano Reggiano u tal-Grana Padano (B8-0652/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ratifika mill-Italja tal-Karta Ewropea għal-Lingwi Reġjonali u Minoritarji (B8-0653/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reviżjoni tal-istrateġija Ewropea għall-ġlieda kontra l-qgħad (B8-0654/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar pjan ta' xoljiment tal-euro miftiehem (B8-0670/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh u Gilles Lebreton. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħsara kkawżata lill-ambjent marittimu u lill-istokkijiet tal-ħut mix-xbieki fantażma (B8-0671/2015)

irriferut

responsabbli:

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni bil-għan li jsir studju tal-impatt dwar l-użu tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (B8-0672/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tixrid taż-żunżan bagħal ażjatiku ("Vespa crabro" ażjatika) u d-danni possibbli għall-produzzjoni tal-għasel Taljan (B8-0673/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar miżuri Ewropej għas-sostenn tal-apikultura Taljana (B8-0674/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Dubravka Šuica u Patricija Šulin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-akkomodazzjoni ħdejn it-tfal matul il-perjodu sħiħ ta' trattament mediku (B8-0675/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

FEMM

- Dubravka Šuica u Patricija Šulin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konsum tal-alkoħol mill-minorenni (B8-0678/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

Avviż legali