Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 9 juli 2015 - Straatsburg

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET

- Ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van 4-methylamfetamine aan controlemaatregelen (10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE))
termijn : 3 maanden

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) en 1-cyclohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazine (MT-45) aan controlemaatregelen (10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE))
termijn : 3 maanden

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van 4-jood-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylamine (25I-NBOMe), 3,4-dichloor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide (AH-7921), 3,4-methyleendioxypyrovaleron (MDPV) en 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon (methoxetamine) aan controlemaatregelen (10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE))
termijn : 3 maanden

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van 5-(2-aminopropyl)indool aan controlemaatregelen (10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
termijn : 3 maanden

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-05/C/15 - Rekenkamer (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-04/T/15 - Rekenkamer (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-06/C/15 - Rekenkamer (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-07/A/15 - Rekenkamer (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 24/2015 - Afdeling III - Commissie (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 4/2015 - Comité van de Regio's (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 5/2015 - Comité van de Regio's (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 2/2015 - Economisch en Sociaal Comité (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 1/2015 – Bureau van Berec (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 20/2015 - Adeling III - Commissie (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de Europese bankenregelgeving (B8-0593/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de strijd tegen Islamitische Staat en het feit dat de sancties tegen de Arabische Republiek Syrië moeten worden opgeheven (B8-0594/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de vaststelling van een strategie om de toename van absolute armoede onder Europese burgers tegen te gaan (B8-0595/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verspreiding van nieuwe drugs in Europa (B8-0596/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de resultaten van het onderzoek van het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek (B8-0597/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over infecties veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica (B8-0598/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de fenomenen sociale dumping en buitenlandse uitzendbureaus in Italië (B8-0599/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over intensieve veehouderijen en het welzijn van varkens in Europa (B8-0600/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de instelling van waarborgen en een monitoringsysteem met betrekking tot het gebruik van Europese middelen voor de voorfinanciering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (B8-0604/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over precaire banen in het onderwijs: het Mascolo-arrest (B8-0605/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

JURI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over intrekking van de sancties tegen de regering in Tobruk (B8-0606/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de uitbreiding van de voorschriften van Verordening (EU) nr. 1337/2013 tot worstproducten en vleeswaren van varkens-, schapen- en pluimveevlees (B8-0607/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de toevoeging van water aan levensmiddelen uit de visserij (B8-0608/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over investeringen in ICT (B8-0609/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de kredietschaarste en de noodzaak dat de EU de Italiaanse banken dwingt hun verplichtingen na te komen (B8-0612/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over een inclusief werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap in Europa (B8-0613/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het feit dat Italiaanse prioriteiten en belangen botsen met het buitenlands beleid van de EU (B8-0614/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de vaststelling van een moratorium op de liberalisering van de handel (B8-0615/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de strijd tegen zogenaamde btw-carrouselfraude (B8-0616/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de hernationalisering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) (B8-0617/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de geplande verdwijning van het statuut van openbare instelling op commercieel en industrieel gebied in het kader van wetgeving over staatssteun (B8-0618/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel en Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de aanwezigheid van aalscholvers in de Unie (B8-0619/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over orgaandonatie (B8-0620/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de etikettering van levensmiddelenaroma's (B8-0621/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de jeugdwerkloosheid in Italië (B8-0622/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over maatregelen ter ondersteuning van mantelzorgers (B8-0623/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de bescherming van Palmyra als werelderfgoedsite (B8-0624/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het verbod op de slachting van haantjes (B8-0625/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de voorwaarden voor door de Unie aan bedrijven geleverde bijstand (B8-0626/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de inefficiëntie van de strijd tegen detacheringsfraude en de rol van uitzendbureaus voor de explosie van het aantal gedetacheerde werknemers (B8-0627/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het verbod op de bouw van nieuwe dolfinaria in Europa en het eerbiedigen van de levensomstandigheden van walvisachtigen (B8-0628/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van en de bewustmaking inzake het syndroom van Asperger (B8-0629/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over namaak (B8-0630/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

JURI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over sigarettensmokkel (B8-0631/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over legale drugs (B8-0632/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de vermindering van de luchtverontreiniging (B8-0633/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van de Italiaanse zuivelsector en veeteelt (B8-0634/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van het recht van vrije meningsuiting in Turkije (B8-0635/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de internationale albinismedag (B8-0636/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over maatregelen om de ontwikkeling van de biotechnologie in de landbouw te ondersteunen (B8-0637/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een studie over een uitweg uit de euro (B8-0638/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bestrijding van illegale visvangst en stroperij op de Po en de Europese rivieren (B8-0639/2015)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de zaak-Lambert (B8-0640/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie tot veroordeling van de door Qatar tegen een lid van het Europees Parlement uitgevaardigde justitiële fatwa (B8-0641/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een Europese strategie voor de bescherming van prosecco (B8-0642/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ENVI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de fusie of de sluiting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en de Europese Stichting voor opleiding (ETF) (B8-0643/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de onmiddellijke opschorting van de akkoorden van Schengen ter voorkoming van terroristische aanslagen van islamitische signatuur (B8-0644/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over functioneringsgaranties voor geheime diensten (B8-0645/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie te herzien (B8-0646/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over het welzijn van buffels in Europa (B8-0647/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Ontwerpresolutie over sancties die door de Commissie aan Europese burgers worden opgelegd na schendingen van milieurichtlijnen door lidstaten en over de transparantie van de precontentieuze fase van inbreukprocedures (B8-0648/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Ontwerpresolutie over Srebrenica (B8-0649/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het project om securitisaties te stimuleren in het kader van de kapitaalmarktenunie (B8-0650/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een herziening van de beleidsmaatregelen op het gebied van migratie in Europa (B8-0651/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bestrijding van de namaak van Parmigiano Reggiano en Grana Padano (B8-0652/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de ratificatie door Italië van het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden (B8-0653/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de herziening van de Europese strategie voor de werkloosheidsbestrijding (B8-0654/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over een plan voor de georganiseerde ontbinding van de euro (B8-0670/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh en Gilles Lebreton. Ontwerpresolutie over de strijd tegen de schade aan het mariene milieu en de visbestanden die wordt veroorzaakt door spooknetten (B8-0671/2015)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de uitvoering van een effectbeoordeling van het gebruik van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (B8-0672/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verspreiding van de Aziatische hoornaar en de eventuele schade voor de productie van Italiaanse honing (B8-0673/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over Europese maatregelen ter ondersteuning van de Italiaanse bijenteelt (B8-0674/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over het verblijf bij een kind tijdens een medische behandeling (B8-0675/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over de alcoholconsumptie van minderjarigen (B8-0678/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

Juridische mededeling