Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 9 iulie 2015 - Strasbourg

2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET

- Proiect decizia de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de control (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
termen: 3 luni

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanțelor 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amină (4,4’-DMAR) și 1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil)piperazină (MT-45) unor măsuri de control (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))
termen: 3 luni

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanțelor 4-iodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibenzil)fenetilamină (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[[1-(dimetilamino)ciclohexil]metil]benzamidă (AH-7921), 3,4-metilendioxipirovaleronă (MDPV) și 2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexanonă (metoxetamină) unor măsuri de control (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))
termen: 3 luni

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanței 5 (2 aminopropil)indol unor măsuri de control (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))
termen: 3 luni

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Propunerea de transfer de credite V/AB-05/C/15 – Curtea de Conturi (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite V/AB-04/T/15 - Curtea de Conturi (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite V/AB-06/C/15 - Curtea de Conturi (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite V/AB-07/A/15 - Curtea de Conturi (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite DEC 24/2015 - Secțiunea III – Comisia (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite INF 4/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite INF 5/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite INF 2/2015 - Comitetul Economic și Social (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite 1/2015 – Oficiul OAREC (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite DEC 20/2015 - Secțiunea III – Comisia (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la normele bancare europene (B8-0593/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție privind lupta împotriva Statului islamic și necesitatea de a elimina sancțiunile împotriva Republicii Arabe Siriene (B8-0594/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la elaborarea unei strategii de combatere a răspândirii sărăciei absolute în rândul cetățenilor europeni (B8-0595/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea unor droguri noi în Europa (B8-0596/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la rezultatele studiului Agenției Internaționale pentru Cercetare în domeniul Cancerului (B8-0597/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la infecțiile cauzate de bacterii rezistente la antibiotice (B8-0598/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la fenomenele de dumping social și la agențiile străine de muncă interimară din Italia (B8-0599/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la crescătoriile intensive și bunăstarea porcilor în Europa (B8-0600/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea de garanții și a unui sistem de monitorizare a utilizării fondurilor europene pentru prefinanțarea inițiativei pentru ocuparea locurilor de muncă în rândul tinerilor (B8-0604/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la precaritatea locurilor de muncă din școli: hotărârea instanței în cauza Mascolo (B8-0605/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

JURI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la revocarea măsurilor de sancționare impuse guvernului de la Tobruk (B8-0606/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la extinderea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 1337/2013 la mezeluri/cârnați și la produsele derivate din carne de porc, oaie și pasăre (B8-0607/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la adăugarea apei în alimentele provenite din pescuit (B8-0608/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la investițiile în TIC (B8-0609/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la criza creditelor și la necesitatea ca UE să le impună băncilor italiene să își îndeplinească obligațiile (B8-0612/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la o politică de angajare incluzivă în favoarea persoanelor cu dizabilităţi în Europa (B8-0613/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la faptul că prioritățile și interesele italiene nu concordă cu politica externă a UE (B8-0614/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea unui moratoriu cu privire la liberalizarea schimburilor comerciale (B8-0615/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea fraudei de tip carusel privind TVA (B8-0616/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la renaționalizarea politicii agricole comune (PAC) (B8-0617/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea programată a statutului de instituție publică cu caracter industrial și comercial din cauza neconformității cu legislația privind ajutoarele de stat (B8-0618/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la prezența cormoranilor pe teritoriul Uniunii (B8-0619/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la donarea de organe (B8-0620/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la etichetarea aromelor alimentare (B8-0621/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la șomajul în rândul tinerilor în Italia (B8-0622/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la luarea unor măsuri în sprijinul persoanelor care îngrijesc membri ai familiei (B8-0623/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la protecția Palmirei ca sit aparținând patrimoniului cultural mondial (B8-0624/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la interdicția de a sacrifica puii masculi (B8-0625/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la condiționarea ajutoarelor acordate de Uniune întreprinderilor (B8-0626/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la ineficiența luptei împotriva fraudei legate de munca în detașare și la rolul agențiilor de muncă temporară în creșterea numărului de lucrători detașați (B8-0627/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la interdicția de a crea noi delfinarii în Europa și respectarea condițiilor de viață ale cetaceelor (B8-0628/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinul și sensibilizarea în ceea ce privește sindromul Asperger (B8-0629/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la contrafacere (B8-0630/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

JURI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la contrabanda cu țigarete (B8-0631/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la drogurile legale (B8-0632/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la reducerea poluării atmosferice (B8-0633/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la susținerea sectorului produselor lactate și a crescătoriilor din Italia (B8-0634/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protecția dreptului la exprimare în Turcia (B8-0635/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la Ziua internațională a albinismului (B8-0636/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la măsurile de susținere a dezvoltării biotehnologiilor agricole (B8-0637/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la comandarea unui studiu pe tema procedurii de ieșire din zona euro (B8-0638/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la referitoare la combaterea pescuitului ilegal și a braconajului pe fluviul Pad și pe râurile europene (B8-0639/2015)

retrimis

fond :

PECH

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la cazul Lambert (B8-0640/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție de condamnare a acțiunii judiciare fatwa intentată de Qatar împotriva unui deputat european (B8-0641/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la o strategie europeană pentru protecția vinului Prosecco (B8-0642/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la fuziunea sau desființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) și a Fundației Europene de Formare (ETF) (B8-0643/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la suspendarea sine die a acordurilor de la Schengen pentru a preveni atacurile teroriste de sorginte islamică (B8-0644/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la garanțiile funcționale pentru serviciile secrete (B8-0645/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a revizui Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare (B8-0646/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile decente de viață pentru animalele din specia bivolului în Europa (B8-0647/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Propunere de rezoluție referitoare la sancțiunile impuse de Comisie asupra cetățenilor europeni ca urmare a încălcării de către statele membre a directivelor privind mediul și la transparența procedurilor preliminare de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (B8-0648/2015)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Propunere de rezoluție referitoare la Srebrenica (B8-0649/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de relansare a securitizării în cadrul uniunii piețelor de capital (B8-0650/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la revizuirea politicilor în domeniul migrației în Europa (B8-0651/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea contrafacerii cașcavalurilor Parmigiano Reggiano și Grana Padano (B8-0652/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la ratificarea de către Italia a Cartei europene a limbilor regionale și minoritare (B8-0653/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la revizuirea strategiei europene de combatere a șomajului (B8-0654/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la planul de dizolvare concertată a monedei euro (B8-0670/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Gilles Lebreton. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea daunelor aduse mediului marin și stocurilor piscicole de plasele-fantomă (B8-0671/2015)

retrimis

fond :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție pentru efectuarea unui studiu de impact privind utilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (B8-0672/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea viespii asiatice și la posibilele daune pentru producția italiană de miere (B8-0673/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Popunere de rezoluție referitoare la măsurile europene de susținere pentru apicultura italiană (B8-0674/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la cazarea alături de un copil pe durata unui tratament medical (B8-0675/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

FEMM

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la consumul de alcool în rândul minorilor (B8-0678/2015)

retrimis

fond :

ENVI

Notă juridică