Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 9 juli 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

4. Europese veiligheidsagenda (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000064/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Europese veiligheidsagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000065/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Europese veiligheidsagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Het debat heeft op 7 juli 2015 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 7.7.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over de Europese veiligheidsagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, en Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, over de Europese veiligheidsagenda (2015/2697(RSP)) (B8-0679/2015).

Stemming: punt 12.4 van de notulen van 9.7.2015.

Juridische mededeling