Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 9 iulie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

4. Agenda europeană privind securitatea (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000064/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Consiliului: Agenda europeană privind securitatea (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000065/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Agenda europeană privind securitatea (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Dezbaterea a avut loc la 7 iulie 2015 (punctul 14 al PV din 7.7.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, referitoare la agenda europeană de securitate 2015/2697(RSP) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, și Helga Stevens, în numele Grupului ECR, referitoare la Agenda europeană privind securitatea 2015/2697(RSP) (B8-0679/2015).

Vot: punctul 12.4 al PV din 9.7.2015.

Notă juridică