Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

5. Burundin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Burundin tilanne (2015/2723(RSP))

Keskustelu käytiin 10. kesäkuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 10.6.2015, kohta 14).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock ja Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015)

- Louis Michel, Gérard Deprez ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015)

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Burundista (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015)

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu ja Viorica Dăncilă S&D-ryhmän puolesta, Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015)

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo ja Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi ja Lara Comi PPE-ryhmän puolesta, Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.11.

Oikeudellinen huomautus