Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 9. julij 2015 - Strasbourg

5. Razmere v Burundiju (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Burundiju (2015/2723(RSP))

Razprava je potekala 10. junija 2015 (točka 14 zapisnika z dne 10.6.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Charles Tannock in Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez in Pavel Telička v imenu skupine ALDE o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu in Viorica Dăncilă v imenu skupine S&D o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo in Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015);

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi in Lara Comi v imenu skupine PPE o razmerah v Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Glasovanje: točka 12.11 zapisnika z dne 9.7.2015.

Pravno obvestilo