Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 9. července 2015 - Štrasburk

6. Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP))

Rozprava se konala dne 7. července 2015 (bod 9 zápisu ze dne 7.7.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- József Szájer za skupinu PPE o pracovním programu Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o pracovním programu Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford za skupinu ECR o pracovním programu Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld za skupinu ALDE o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o prioritách Parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Hlasování: bod 12.5 zápisu ze dne 9.7.2015.

Právní upozornění