Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 9. juli 2015 - StrasbourgEndelig udgave

6. Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 7. juli 2015 (punkt 9 i protokollen af 7.7.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- József Szájer for PPE-Gruppen om Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015)

- Bas Eickhout og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen om Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015)

- Nigel Farage, David Borrelli og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015)

- Vicky Ford for ECR-Gruppen om Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015)

- Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015)

- Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015)

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Afstemning: punkt 12.5 i protokollen af 9.7.2015.

Juridisk meddelelse