Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

6. Komission työohjelman 2016 valmistelu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Komission työohjelman 2016 valmistelu (2015/2729(RSP))

Keskustelu käytiin 7. heinäkuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 7.7.2015, kohta 9).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- József Szájer PPE-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmasta (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015)

- Bas Eickhout ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmasta (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015)

- Nigel Farage, David Borrelli ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015)

- Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmasta (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015)

- Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015)

- Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015)

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.5.

Oikeudellinen huomautus