Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. liepos 9 d. - Strasbūras

6. Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas (2015/2729(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. liepos 7 d. (2015 07 07 protokolo 9 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- József Szájer PPE frakcijos vardu dėl 2016 m. Komisijos darbo programos (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu dėl Komisijos 2016 m. darbo programos (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2016 m. Komisijos darbo programa (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford ECR frakcijos vardu dėl 2016 m. Komisijos darbo programos (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2016 m. Komisijos darbo programa (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2016 m. Komisijos darbo programa (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2016 m. Komisijos darbo programa (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.5 punktas.

Teisinis pranešimas