Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs - Strasbūra

6. Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana (2015/2729(RSP)).

Debates notika 2015. gada 7. jūlijā (7.7.2015. protokola 9. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- József Szájer PPE grupas vārdā – par Komisijas 2016. gada darba programmu (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par Komisijas darba programmu 2016. gadam (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2016. gada darba programmu (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford ECR grupas vārdā – par Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošanu (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā – par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2016. gada darba programmu (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā – par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2016. gada darba programmu (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā – par Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošanu (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.5. punkts.

Juridisks paziņojums