Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 9 juli 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

6. Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP))

Het debat heeft op 7 juli 2015 plaatsgevonden (punt 9 van de notulen van 7.7.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- József Szájer, namens de PPE-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement met betrekking tot het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement met betrekking tot het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement met betrekking tot het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de prioriteiten van het Parlement met betrekking tot het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Stemming: punt 12.5 van de notulen van 9.7.2015.

Juridische mededeling