Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 9. julij 2015 - Strasbourg

6. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2016 (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Priprava delovnega programa Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP))

Razprava je potekala 7. julija 2015 (točka 9 zapisnika z dne 7.7.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- József Szájer v imenu skupine PPE o delovnem programu Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o delovnem programu Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta za delovni program Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford v imenu skupine ECR o delovnem programu Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta v delovnem programu Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta za delovni program Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o prednostnih nalogah Parlamenta za delovni program Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Glasovanje: točka 12.5 zapisnika z dne 9.7.2015.

Pravno obvestilo