Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0451(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0176/2015

Teksty złożone :

A8-0176/2015

Debaty :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0267

Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

9. Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego po awarii jądrowej * (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności i pasz po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (zastępca sprawozdawcy) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji)

Głos zabrali: Giovanni La Via w imieniu grupy PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Marit Paulsen w imieniu grupy ALDE, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michèle Rivasi, i Pilar Ayuso, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michèle Rivasi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Giovanni La Via.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.2 protokołu z dnia 9.7.2015.

Informacja prawna