Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2256(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0209/2015

Indgivne tekster :

A8-0209/2015

Forhandlinger :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0273

Protokol
Torsdag den 9. juli 2015 - StrasbourgEndelig udgave

10. Harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder (forhandling)
CRE

Betænkning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet [2014/2256(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda forelagde betænkningen.

Indlæg af Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: José Blanco López (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Catherine Stihler (ordfører for udtalelse fra IMCO), Isabella Adinolfi (ordfører for udtalelse fra CULT), Therese Comodini Cachia for PPE-Gruppen, Mary Honeyball for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Jean-Marie Cavada for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Max Andersson for Verts/ALE-Gruppen, Joëlle Bergeron for EFDD-Gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Joëlle Bergeron, som vedkommende ikke besvarede, da hun havde forladt mødesalen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Tadeusz Zwiefka, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sajjad Karim, og Dietmar Köster.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas og Luke Ming Flanagan.

Talere: Günther Oettinger og Julia Reda.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.9 i protokollen af 9.7.2015.

Juridisk meddelelse