Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2256(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0209/2015

Esitatud tekstid :

A8-0209/2015

Arutelud :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0273

Protokoll
Neljapäev, 9. juuli 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne

10. Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine (arutelu)
CRE

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) rakendamise kohta [2014/2256(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Blanco López (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Catherine Stihler (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Isabella Adinolfi (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Therese Comodini Cachia fraktsiooni PPE nimel, Mary Honeyball fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Jean-Marie Cavada fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Max Andersson fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joëlle Bergeron fraktsiooni EFDD nimel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Joëlle Bergeronile, kes oli istungisaalist lahkunud, nii et küsimus jäi vastamata, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tadeusz Zwiefka, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sajjad Karim, ja Dietmar Köster.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas ja Luke Ming Flanagan.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Julia Reda.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.9.

Õigusalane teave