Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2231(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0177/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0177/2015

Συζήτηση :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0274

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11. Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση με τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία - αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) από την ίδρυσή του [2014/2231(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Ο Andrzej Grzyb προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe και Paul Rübig.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου