Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2231(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0177/2015

Ingivna texter :

A8-0177/2015

Debatter :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0274

Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

11. Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati (kortfattad redogörelse)
CRE

Betänkande om EU:s nya strategi för mänskliga rättigheter och demokrati – utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati efter dess inrättande [2014/2231(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 12.10 i protokollet av den 9.7.2015.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe och Paul Rübig.

Rättsligt meddelande