Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0451(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0176/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0176/2015

Συζήτηση :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0267

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12.2. Ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος * (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0267)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0267)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, η Michèle Rivasi επί του περιεχομένου της έκθεσης, και Ashley Fox, μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει εκ νέου διοργάνωση της εν εξελίξει ώρας των ψηφοφοριών.

Με ΗΨ (299 υπέρ, 310 κατά, 37 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου