Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0451(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0176/2015

Teksty złożone :

A8-0176/2015

Debaty :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0267

Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

12.2. Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego po awarii jądrowej * (głosowanie)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności i pasz po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0267)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0267)

Wystąpienia

Przed głosowaniem, Michèle Rivasi w sprawie treści sprawozdania, oraz Ashley Fox, w następstwie głosowania, aby wnieść o wprowadzenie zmian do obecnej tury głosowania.

W GE (przy 299 głosach za, 310 głosach przeciw i 37 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Informacja prawna