Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2256(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0209/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0209/2015

Συζήτηση :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0273

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12.9. Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας [2014/2256(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0273)

Παρεμβάσεις

Η Mary Honeyball προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 7, η οποία δεν κρατείται καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της.

Petri Sarvamaa επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου