Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2723(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0657/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0275

Proces-verbal
Joi, 9 iulie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

12.11. Situația din Burundi (vot)
CRE

Dezbaterea a avut loc la 10 iunie 2015 (punctul 14 al PV din 10.6.2015).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 9 iulie 2015 (punctul 4 al PV din 9.7.2015).

Propuneri de rezoluții B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 și B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0657/2015

(care înlocuiește B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 și B8-0669/2015):

depusă de următorii deputați:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi și Antonio Tajani, în numele Grupului PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge și Norbert Neuser, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock și Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi și Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat: (P8_TA(2015)0275)

Intervenții

Louis Michel, a propus un amendament oral la punctul 2, care a fost reținut.

Notă juridică