Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

13. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(äänestykset keskiviikkona 8. heinäkuuta 2015)

Mietintö Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula ja Miguel Urbán Crespo

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Mietintö Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó ja Jude Kirton-Darling

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Mietintö Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott ja Neena Gill

Mietintö Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ja Monica Macovei

Mietintö Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Mietintö Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai ja Monica Macovei

Mietintö José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Mietintö Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai ja Seán Kelly

Mietintö Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei ja Seán Kelly.

(äänestykset torstaina 9. heinäkuuta 2015)

Mietintö Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling ja Seán Kelly

Pääomamarkkinaunionin muodostaminen - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Euroopan turvallisuusagenda - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai ja Steven Woolfe

Mietintö Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Mietintö Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai ja Monica Macovei

Mietintö Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei ja Arne Gericke

Mietintö Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai ja Monica Macovei.

Oikeudellinen huomautus