Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

(Заседанието, прекъснато в 14.45 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

15. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

Nadine Morano съобщи, че поради технически причини не е могла да участва във всички гласувания вчера.

°
° ° °

Martina Michels съобщи, че е искала да гласува „против“ измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар (A8-0041/2015) (точка 10.61 от протокола от 29.4.2015 г).

Правна информация