Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 9. juli 2015 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 14.45 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

15. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Nadine Morano havde meddelt, at hun af tekniske grunde ikke havde kunnet deltage i alle afstemninger den foregående dag.

°
° ° °

Martina Michels havde meddelt, at hun ville have stemt imod det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om pengemarkedsforeninger (A8-0041/2015) (punkt 10.61 i protokollen af 29.4.2015).

Juridisk meddelelse