Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 14.45 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Nadine Morano meddelade att hon av tekniska skäl inte hade kunnat delta i samtliga omröstningar i går.

°
° ° °

Martina Michels meddelade att hon hade velat rösta emot betänkandet om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder (A8-0041/2015) (punkt 10.61 i protokollet av den 29.4.2015).

Rättsligt meddelande