Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2758(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0703/2015

Viták :

PV 09/07/2015 - 17.3
CRE 09/07/2015 - 17.3

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 18.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0279

Jegyzőkönyv
2015. július 9., Csütörtök - Strasbourg

18.3. Bahrein, különös tekintettel Nabíl Radzsab ügyére (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 és B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0703/2015

(amely a B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 és B8-0712/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Szanyi Tibor, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho és Viorica Dăncilă, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder és Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

- Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2015)0279)

(A B8-0705/2015 és B8-0706/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Jogi nyilatkozat