Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Европейска програма за сигурност (внесени предложения за резолюция)
 5.Положението в Бурунди (внесени предложения за резолюция)
 6.Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (внесени предложения за резолюция)
 7.Положението в Йемен (внесени предложения за резолюция)
 8.Възпоминание във връзка със събитията в Сребреница (разискване)
 9.Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване след ядрена авария * (разискване)
 10.Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права (разискване)
 11.Оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация (кратко представяне)
 12.Време за гласуване
  12.1.Ефективно използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика (гласуване)
  12.2.Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване след ядрена авария * (гласуване)
  12.3.Изграждане на съюз на капиталовите пазари (гласуване)
  12.4.Европейска програма за сигурност (гласуване)
  12.5.Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (гласуване)
  12.6.Положението в Йемен (гласуване)
  12.7.Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия Изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност (гласуване)
  12.8.Преглед на европейската политика за съседство (гласуване)
  12.9.Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права (гласуване)
  12.10.Оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация (гласуване)
  12.11.Положението в Бурунди (гласуване)
  12.12.Възпоминание във връзка със събитията в Сребреница (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Позиции на Съвета на първо четене
 17.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  17.1.Камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите
  17.2.Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума
  17.3.Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб
  17.4.Положението на двама християнски пастори в Судан
 18.Време за гласуване
  18.1.Камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите (гласуване)
  18.2.Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума (гласуване)
  18.3.Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб (гласуване)
  18.4.Положението на двама християнски пастори в Судан (гласуване)
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Решения относно някои документи
 21.График на следващите заседания
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 23.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (413 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (62 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (349 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (36 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (97 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (199 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (355 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (70 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (1395 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (4761 kb)
Правна информация