Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 9. juuli 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Petitsioonid
 4.Euroopa julgeoleku tegevuskava (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Olukord Burundis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Olukord Jeemenis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 8.Srebrenica mälestamine (arutelu)
 9.Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii korral * (arutelu)
 10.Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine (arutelu)
 11.Hinnang Euroopa demokraatia rahastu tegevusele (lühiettekanne)
 12.Hääletused
  12.1.Ressursitõhusus: liikumine ringmajanduse suunas (hääletus)
  12.2.Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii korral * (hääletus)
  12.3.Kapitaliturgude liidu loomine (hääletus)
  12.4.Euroopa julgeoleku tegevuskava (hääletus)
  12.5.Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (hääletus)
  12.6.Olukord Jeemenis (hääletus)
  12.7.Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse väljavaated (hääletus)
  12.8.Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine (hääletus)
  12.9.Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine (hääletus)
  12.10.Hinnang Euroopa demokraatia rahastu tegevusele (hääletus)
  12.11.Olukord Burundis (hääletus)
  12.12.Srebrenica mälestamine (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  17.1.Vabaühendusi ja ametiühinguid käsitlevad seaduseelnõud Kambodžas
  17.2.Kongo Demokraatlik Vabariik, eelkõige seoses kahe kinnipeetava inimõiguslase Yves Makwambala ja Fred Bauma juhtumitega
  17.3.Bahrein, eriti seoses Nabeel Rajabi juhtumiga
  17.4.Kahe kristlasest kirikuõpetaja olukord Sudaanis
 18.Hääletused
  18.1.Vabaühendusi ja ametiühinguid käsitlevad seaduseelnõud Kambodžas (hääletus)
  18.2.Kongo Demokraatlik Vabariik, eelkõige seoses kahe kinnipeetava inimõiguslase Yves Makwambala ja Fred Bauma juhtumitega (hääletus)
  18.3.Bahrein, eriti seoses Nabeel Rajabi juhtumiga (hääletus)
  18.4.Kahe kristlasest kirikuõpetaja olukord Sudaanis (hääletus)
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 23.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (375 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (62 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (295 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (36 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (85 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (200 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (315 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (1126 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (4607 kb)
Õigusalane teave