Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 353kWORD 354k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αναφορές
 4.Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Κατάσταση στο Μπουρούντι (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Κατάσταση στην Υεμένη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 8.Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα (συζήτηση)
 9.Ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος * (συζήτηση)
 10.Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων (συζήτηση)
 11.Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) (σύντομη παρουσίαση)
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (ψηφοφορία)
  12.2.Ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος * (ψηφοφορία)
  12.3.Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ψηφοφορία)
  12.4.Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (ψηφοφορία)
  12.5.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (ψηφοφορία)
  12.6.Κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)
  12.7.Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (ψηφοφορία)
  12.8.Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ψηφοφορία)
  12.9.Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  12.10.Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) (ψηφοφορία)
  12.11.Κατάσταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)
  12.12.Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 17.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  17.1.Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων
  17.2.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ειδικότερα η περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma
  17.3.Μπαχρέιν, και ειδικότερα η περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ
  17.4.Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν
 18.Ώρα των ψηφοφοριών
  18.1.Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων (ψηφοφορία)
  18.2.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ειδικότερα η περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma (ψηφοφορία)
  18.3.Μπαχρέιν, και ειδικότερα η περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ (ψηφοφορία)
  18.4.Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν (ψηφοφορία)
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 20.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 21.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 22.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 23.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Σχέδιο για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την υπαγωγή της ουσίας 4-μεθυλαμφεταμίνης σε μέτρα ελέγχου (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
προθεσμία: 3 μήνες

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπαγωγή της 4-μεθυλο-5-(4-μεθυλοφαινυλο)-4,5-διυδροοξαζολ-2-αμίνης (4,4’-DMAR) και της 1-κυκλοεξυλο-4-(1,2-διφαινυλαιθυλο)πιπεραζίνης (MT-45) σε μέτρα ελέγχου (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))
προθεσμία: 3 μήνες

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουίιου για την υπαγωγή των ουσιών: 4-ιωδο-2,5-διμεθοξυ-Ν-(2-μεθοξυβενζυλο)φαιναιθυλαμίνη (25I-NBOMe), 3,4-διχλωρο-N- [[1- (διμεθυλαμινο)κυκλοεξυλο]μεθυλο]βενζαμίδιο (AH-7921), 3,4-μεθυλενοδιοξυπυροβαλερόνη (MDPV) και 2-(3-μεθοξυφαινυλο)-2-(αιθυλαμινο)κυκλοεξανόνη (μεθοξεταμίνη) σε μέτρα ελέγχου (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))
προθεσμία: 3 μήνες

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπαγωγή του 5-(2-αμινοπροπυλ)ινδολίου σε μέτρα ελέγχου (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))
προθεσμία: 3 μήνες

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-05/C/15 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-04/T/15 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-06/C/15 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-07/A/15 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 24/2015 - Τμήμα III - Επιτροπή (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 4/2015 – Επιτροπή Περιφερειών (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 5/2015 – Επιτροπή Περιφερειών (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2015 – Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 1/2015 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ του BEREC (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 20/2015 - Τμήμα III - Επιτροπή (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς κανόνες (B8-0593/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους και την ανάγκη να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας (B8-0594/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χάραξη μιας στρατηγικής για την αντιμετώπιση της αύξησης της απόλυτης φτώχειας στους ευρωπαίους πολίτες (B8-0595/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διάδοση νέων ναρκωτικών στην Ευρώπη (B8-0596/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα αποτελέσματα της μελέτης από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (B8-0597/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μολύνσεις που προκαλούνται από ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια (B8-0598/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα φαινόμενα κοινωνικού ντάμπινγκ και τις ξένες εταιρείες προσωρινής απασχόλησης στην Ιταλία (B8-0599/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εντατική εκτροφή και την καλή διαβίωση των χοίρων στην Ευρώπη (B8-0600/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με την θέσπιση εγγυήσεων και ενός συστήματος παρακολούθησης όσον αφορά την χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών ταμείων για την προχρηματοδότηση της πρωτοβουλίας υπέρ της απασχόλησης των νέων (B8-0604/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επισφαλή απασχόληση στα σχολεία: απόφαση Mascolo (B8-0605/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

JURI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάκληση των μέτρων επιβολής κυρώσεων στην κυβέρνηση του Τομπρούκ (B8-0606/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1337/2013 για τα αλλαντικά και τα τρόφιμα που παράγονται από χοίρειο και αιγοπρόβειο κρέας, και κρέας πουλερικών (B8-0607/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με την προσθήκη νερού σε τρόφιμα προερχόμενα από την αλιεία (B8-0608/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επενδύσεις στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) (B8-0609/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πιστωτική ασφυξία και την ανάγκη να υποχρεώσει η ΕΕ τις ιταλικές τράπεζες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (B8-0612/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια πολιτική απασχόλησης που να ευνοεί την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην Ευρώπη (B8-0613/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το γεγονός ότι ιταλικές προτεραιότητες και συμφέροντα έρχονται σε αντίθεση με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ (B8-0614/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση μορατόριουμ στην ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών (B8-0615/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (B8-0616/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επανεθνικοποίηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) (B8-0617/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προγραμματισμένη κατάργηση του καθεστώτος δημόσιας επιχείρησης εμπορικού και βιομηχανικού χαρακτήρα λόγω μη συμμόρφωσης με την νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων (B8-0618/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel και Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρουσία των κορμοράνων στην Ένωση (B8-0619/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την δωρεά οργάνων (B8-0620/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επισήμανση των αρωματικών υλών τροφίμων (B8-0621/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανεργία των νέων στην Ιταλία (B8-0622/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα στήριξης υπέρ των προσώπων που παρέχουν οικογενειακή φροντίδα (B8-0623/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της Παλμύρας ως τοποθεσίας ανήκουσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά (B8-0624/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της θανάτωσης αρσενικών νεοσσών (B8-0625/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις από την Ένωση προς τις επιχειρήσεις (B8-0626/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναποτελεσματικότητα της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα της απόσπασης εργαζομένων και με τον ρόλο των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης στην ραγδαία αύξηση του αριθμού αποσπασμένων εργαζομένων (B8-0627/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της δημιουργίας νέων δελφιναρίων στην Ευρώπη και τον σεβασμό των συνθηκών διαβίωσης των κητοειδών (B8-0628/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποστήριξη και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά το σύνδρομο Asperger (B8-0629/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραχάραξη και την κιβδηλεία (B8-0630/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

JURI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το λαθρεμπόριο τσιγάρων (B8-0631/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα νόμιμα ναρκωτικά (B8-0632/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (B8-0633/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων και της κτηνοτροφίας της Ιταλίας (B8-0634/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του δικαιώματος της έκφρασης στην Τουρκία (B8-0635/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα του Αλφισμού (B8-0636/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα στήριξης για την ανάπτυξη της γεωργικής βιοτεχνολογίας (B8-0637/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκπόνηση μελέτης που θα αναλύει την πορεία για την έξοδο από το ευρώ (B8-0638/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παράνομη αλιεία και τη λαθροθηρία στον ποταμό Ρο και στους ευρωπαϊκούς παραπόταμούς του (B8-0639/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπόθεση Lambert (B8-0640/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταδίκη δικαστικού φετφά του Κατάρ εναντίον βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (B8-0641/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προστασία του Prosecco (B8-0642/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την συγχώνευση/κατάργηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (B8-0643/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με την αναστολή μέχρι νεωτέρας των συμφωνιών του Σένγκεν για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων ισλαμικής προέλευσης (B8-0644/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με εγγυήσεις για τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών (B8-0645/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (B8-0646/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με την ορθή μεταχείριση των βουβαλιών στην Ευρώπη (B8-0647/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλει η Επιτροπή στους Ευρωπαίους πολίτες κατόπιν παραβιάσεων περιβαλλοντικών οδηγιών από κράτη μέλη, και σχετικά με τη διαφάνεια των διαδικασιών που προηγούνται των επί παραβάσει διαδικασιών (B8-0648/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα (B8-0649/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με το σχέδιο για την ανάκαμψη της τιτλοποίησης στο πλαίσιο της Ένωσης των κεφαλαιαγορών (B8-0650/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με την επανεξέταση των μεταναστευτικών πολιτικών στην Ευρώπη (B8-0651/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με την καταπολέμηση των απομιμήσεων του Parmigiano Reggiano και του Grana Padano (B8-0652/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κύρωση, από την Ιταλία, του Ευρωπαϊκού Χάρτη Περιφερειακών και Μειονοτικών Γλωσσών (B8-0653/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της ανεργίας (B8-0654/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με σχέδιο συμπεφωνημένης κατάργησης του ευρώ (B8-0670/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh και Gilles Lebreton. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα αλιευτικά αποθέματα από τα «δίχτυα φαντάσματα» (B8-0671/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την διεξαγωγή μελέτης αντίκτυπου στην απασχόληση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (B8-0672/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την διάδοση της ασιατικής σφήκας και της πιθανής ζημίας στην παραγωγή μελιού της Ιταλίας (B8-0673/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα ευρωπαϊκά μέτρα για τη στήριξη της ιταλικής μελισσοκομίας (B8-0674/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dubravka Šuica και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διανυκτέρευση του γονέα κοντά στο παιδί του στο πλαίσιο μιας νοσηλείας (B8-0675/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

FEMM

- Dubravka Šuica και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατανάλωση οινοπνεύματος από ανηλίκους (B8-0678/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI


3. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 6 Ιουλίου 2015

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0505/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0506/2015)· Jean-Louis Jersier (αριθ. 0507/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0508/2015)· Paolo Tatafiore (αριθ. 0509/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0510/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0511/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 0512/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0513/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0514/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0515/2015)· Jonathan Boldy (αριθ. 0516/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0517/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0518/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0519/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0520/2015)· Andreas Schomerus (αριθ. 0521/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0522/2015)· Nicolai Wiegandt-Lamsat (αριθ. 0523/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0524/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0525/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0526/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0527/2015)· Xavier Dell'Ova (αριθ. 0528/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0529/2015)· Andrea Marco Giangravé (αριθ. 0530/2015)· Marlene Enggaard Løvbum (αριθ. 0531/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0532/2015)· Mekhmed Tefik (αριθ. 0533/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0534/2015)· Gerhard Schmidt-Delavant (αριθ. 0535/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0536/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0537/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0538/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0539/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0540/2015)· Evangelos Tsiompanidis (αριθ. 0541/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0542/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0543/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0544/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0545/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0546/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0547/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0548/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0549/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0550/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0551/2015)· Manfred Rickmeyer (αριθ. 0552/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0553/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0554/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0555/2015)· Graham Buckingham (αριθ. 0556/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0557/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0558/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0559/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0560/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0561/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0562/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0563/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0564/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0565/2015)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0566/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0567/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0568/2015)· Robert Cates (αριθ. 0569/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0570/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0571/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0572/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 0573/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0574/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0575/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0576/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0577/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0578/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0579/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0580/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0581/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0582/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0583/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0584/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0585/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0586/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 0587/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0588/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0589/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0590/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0591/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0592/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0593/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0594/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0595/2015)· Albert Ricart (αριθ. 0596/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 0597/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0598/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0599/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0600/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0601/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0602/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0603/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0604/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0605/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0606/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0607/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0608/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0609/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0610/2015)· Roberto Tacconi (αριθ. 0611/2015)· Valentin Nedkov (αριθ. 0612/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0613/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0614/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0615/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0616/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0617/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0618/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0619/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0620/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0621/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0622/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0623/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0624/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0625/2015)· Carmen Neumann (αριθ. 0626/2015)· Javed Lindner (αριθ. 0627/2015)· Adolfo Tello (αριθ. 0628/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0629/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0630/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0631/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0632/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0633/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0634/2015).


4. Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000064/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000065/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Η συζήτηση διεξήχθη στις 7 Ιουλίου 2015 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια 2015/2697(RSP) (B8-0676/2015);·

- Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια 2015/2697(RSP) (B8-0679/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 12.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


5. Κατάσταση στο Μπουρούντι (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 10 Ιουνίου 2015 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015

- Louis Michel, Gérard Deprez και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu και Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 12.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


6. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 7 Ιουλίου 2015 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015

- Bas Eickhout και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015

- Nigel Farage, David Borrelli και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015

- Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015

- Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015

- Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Τάκης Χατζηγεωργίου, Stefan Eck, Tania González Peñas και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 12.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


7. Κατάσταση στην Υεμένη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στην Υεμένη (2015/2760(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 8 Ιουλίου 2015 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη 2015/2760(RSP) (B8-0682/2015

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Νίκος Ανδρουλάκης, Sergio Gutiérrez Prieto, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη 2015/2760(RSP) (B8-0686/2015

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη 2015/2760(RSP) (B8-0687/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 12.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


8. Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα (2015/2747(RSP))

Ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula και Davor Škrlec.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk και António Marinho e Pinto.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0716/2015

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0717/2015

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0718/2015

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Κώστας Μαυρίδης, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Μιλτιάδης Κύρκος, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Δημήτρης Παπαδάκης, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose και Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0719/2015

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015

- Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0721/2015

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα 2015/2747(RSP) (B8-0722/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


9. Ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Ο Giovanni La Via (αναπληρώνοντας την εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marit Paulsen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michèle Rivasi, και Pilar Ayuso, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michèle Rivasi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Lidia Senra Rodríguez και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Giovanni La Via.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


10. Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας [2014/2256(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Julia Reda (A8-0209/2015)

Η Julia Reda παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Blanco López (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Catherine Stihler (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Isabella Adinolfi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Therese Comodini Cachia, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mary Honeyball, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joëlle Bergeron, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στη Joëlle Bergeron, η οποία δεν της απαντά διότι έχει βγει από την αίθουσα, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Tadeusz Zwiefka, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sajjad Karim, και Dietmar Köster.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Κώστας Χρυσόγονος, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eva Paunova, Marc Tarabella, Νότης Μαριάς, Kaja Kallas και Luke Ming Flanagan.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Julia Reda.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


11. Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση με τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία - αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) από την ίδρυσή του [2014/2231(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Ο Andrzej Grzyb προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe και Paul Rübig.


12. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


12.1. Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία [2014/2208(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0266)


12.2. Ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0267)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0267)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, η Michèle Rivasi επί του περιεχομένου της έκθεσης, και Ashley Fox, μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει εκ νέου διοργάνωση της εν εξελίξει ώρας των ψηφοφοριών.

Με ΗΨ (299 υπέρ, 310 κατά, 37 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


12.3. Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0268)


12.4. Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0676/2015 και B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0269)


12.5. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 και B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0656/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0656/2015 και B8-0662/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Παρεμβάσεις

Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, για να ζητήσει τη μετάθεση της ψηφοφορίας στην περίοδο συνόδου του Σεπτεμβρίου, Bas Eickhout επί της αιτήσεως και Vicky Ford κατά της αιτήσεως.

Με ΗΨ (453 υπέρ, 124 κατά, 7 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


12.6. Κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 και B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0680/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 και B8-0687/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli και Theresa Griffin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0270)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0688/2015 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Javier Couso Permuy προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2, η οποία δεν κρατείται καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της.


12.7. Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και με τις προοπτικές για πολιτική σταθερότητα [2014/2229(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0271)


12.8. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας [2015/2002(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0272)

Παρεμβάσεις

Ο Eduard Kukan (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3, η οποία κρατείται.


12.9. Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας [2014/2256(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0273)

Παρεμβάσεις

Η Mary Honeyball προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 7, η οποία δεν κρατείται καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της.

Petri Sarvamaa επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.


12.10. Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) (ψηφοφορία)

Έκθεση με τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία - αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) από την ίδρυσή του [2014/2231(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0274)


12.11. Κατάσταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 10 Ιουνίου 2015 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2015).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 9 Ιουλίου 2015 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 και B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0657/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 και B8-0669/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi και Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge και Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Στέλιος Κούλογλου και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi και Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE· Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0275)

Παρεμβάσεις

Louis Michel για να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2, η οποία κρατείται.


12.12. Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 και B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0716/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 και B8-0722/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea και Δημήτρης Παπαδάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto και Eleonora Evi.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0276)

Παρεμβάσεις

Ο Ivan Jakovčić προτείνει δύο προφορικές τροπολογίες μετά την παράγραφο 6, οι οποίες κρατούνται.


13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2015)

Έκθεση Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula και Miguel Urbán Crespo

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Έκθεση Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó και Jude Kirton-Darling

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Έκθεση Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott και Neena Gill

Έκθεση Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan και Monica Macovei

Έκθεση Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins και Seán Kelly

Έκθεση Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai και Monica Macovei

Έκθεση José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Έκθεση Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai και Seán Kelly

Έκθεση Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei και Seán Kelly.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2015)

Έκθεση Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling και Seán Kelly

Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai και Steven Woolfe

Έκθεση Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Έκθεση Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai και Monica Macovei

Έκθεση Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei και Arne Gericke

Έκθεση Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai και Monica Macovei


14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.45 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Η Nadine Morano γνωστοποιεί ότι, για τεχνικούς λόγους, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει πλήρως στο σύνολο των χθεσινών ψηφοφοριών.

°
° ° °

Η Martina Michels ανακοινώνει ότι ήθελε να ψηφίσει κατά της τροποποιημένης πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (A8-0041/2015) (σημείο 10.61 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015).


16. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου την υιοθέτησε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου την υιοθέτησε:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 10 Ιουλίου 2015.


17. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015)


17.1. Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 και B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Οι Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


17.2. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ειδικότερα η περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 και B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Οι Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


17.3. Μπαχρέιν, και ειδικότερα η περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 και B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Οι Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


17.4. Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 και B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Οι Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat και Ivan Jakovčić παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Seán Kelly, Marek Jurek και Pavel Svoboda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.


18. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


18.1. Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 και B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0689/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 και B8-0701/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder και Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0277)


18.2. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ειδικότερα η περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 και B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0690/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 και B8-0702/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho και Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder και Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0278)


18.3. Μπαχρέιν, και ειδικότερα η περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 και B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0703/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 και B8-0712/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho και Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder και Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0279)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0705/2015 και B8-0706/2015 καταπίπτουν.)


18.4. Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 και B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0707/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 και B8-0715/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho και Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Στέλιος Κούλογλου και Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0280)

Παρεμβάσεις

Η Marie-Christine Vergiat προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8, η οποία κρατείται.


19. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


20. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)
(
Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 2ας Ιουλίου 2015)

επιτροπή CULT

- Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (2015/2139(INI))

- Μαθαίνοντας στο σχολείο για την ΕΕ (2015/2138(INI))

επιτροπή ECON

- Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2015/2140(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, IMCO)

επιτροπή ENVI

- Ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα (2015/2137(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)


21. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2015.


22. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


23. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Θεοχάρους, Vautmans, Verheyen

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου