Indeks 
Zapisnik
PDF 319kWORD 335k
Četvrtak, 9. srpnja 2015. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Predstavke
 4.Europski program sigurnosti (podneseni prijedlozi rezolucija)
 5.Stanje u Burundiju (podneseni prijedlozi rezolucija)
 6.Priprema programa rada Komisije za 2016. (podneseni prijedlozi rezolucija)
 7.Stanje u Jemenu (podneseni prijedlozi rezolucija)
 8.Obilježavanje sjećanja na Srebrenicu (rasprava)
 9.Najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije nakon nuklearne nesreće * (rasprava)
 10.Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (rasprava)
 11.Ocjena rada Europske zaklade za demokraciju (EED) (kratko predstavljanje)
 12.Glasovanje
  12.1.Učinkovita upotreba resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju (glasovanje)
  12.2.Najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije nakon nuklearne nesreće * (glasovanje)
  12.3.Stvaranje unije tržišta kapitala (glasovanje)
  12.4.Europski program sigurnosti (glasovanje)
  12.5.Priprema programa rada Komisije za 2016. (glasovanje)
  12.6.Stanje u Jemenu (glasovanje)
  12.7.Sigurnosni izazovi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi i izgledi za političku stabilnost (glasovanje)
  12.8.Pregled europske politike susjedstva (glasovanje)
  12.9.Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (glasovanje)
  12.10.Ocjena rada Europske zaklade za demokraciju (EED) (glasovanje)
  12.11.Stanje u Burundiju (glasovanje)
  12.12.Obilježavanje sjećanja na Srebrenicu (glasovanje)
 13.Obrazloženja glasovanja
 14.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 15.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 16.Stajališta Vijeća u prvom čitanju
 17.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  17.1.Nacrti zakona Kambodže o nevladinim organizacijama i sindikatima
  17.2.Demokratska Republika Kongo (DR Kongo), a posebno slučaj dvojice pritvorenih boraca za ljudska prava Yvesa Makwambale i Freda Baume
  17.3.Bahrein, a posebno slučaj Nabeela Rajaba
  17.4.Situacija u kojoj se nalaze dvojica kršćanskih pastora u Sudanu
 18.Glasovanje
  18.1.Nacrti zakona Kambodže o nevladinim organizacijama i sindikatima (glasovanje)
  18.2.Demokratska Republika Kongo (DR Kongo), a posebno slučaj dvojice pritvorenih boraca za ljudska prava Yvesa Makwambale i Freda Baume (glasovanje)
  18.3.Bahrein, a posebno slučaj Nabeela Rajaba (glasovanje)
  18.4.Situacija u kojoj se nalaze dvojica kršćanskih pastora u Sudanu (glasovanje)
 19.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 20.Odluke o određenim dokumentima
 21.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 22.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 23.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.


2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Dodatnog protokola uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju 4-metilamfetamin kontrolnim mjerama (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

rok: 3 mjeseca

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju tvari 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amin (4,4'-DMAR) i 1 cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin (MT-45) kontrolnim mjerama (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

rok: 3 mjeseca

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju tvari 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) i 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin) kontrolnim mjerama (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

rok: 3 mjeseca

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju 5 (2 aminopropil)indola kontrolnim mjerama (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

rok: 3 mjeseca

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog za prijenos sredstava V/AB-05/C/15 – Revizorski sud (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava V/AB-04/T/15 – Revizorski sud (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava V/AB-06/C/15 – Revizorski sud (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava V/AB-07/A/15 – Revizorski sud (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava DEC 24/2015 - dio III. - Komisija (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava INF 4/2015 – Odbor regija (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava INF 5/2015 – Odbor regija (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava INF 2/2015 – Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava 1/2015 – Ured BEREC-a (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos sredstava DEC 20/2015 - dio III. - Komisija (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o europskim bankarskim propisima (B8-0593/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o borbi protiv Islamske države i potrebi za ukidanjem sankcija protiv Sirijske Arapske Republike (B8-0594/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o izradi strategije za borbu protiv rastućeg teškog siromaštva među europskim građanima (B8-0595/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o širenju novih droga u Europi (B8-0596/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o rezultatima studije Međunarodne agencije za istraživanje raka (B8-0597/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o infekcijama prouzročenima bakterijama otpornima na antibiotike (B8-0598/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pojavama socijalnog dampinga i stranih agencija za privremeno zapošljavanje koje djeluju u Italiji (B8-0599/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o intenzivnom uzgoju svinja i njihovoj dobrobiti u Europi (B8-0600/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o uspostavi jamstva i sustava praćenja u vezi s uporabom europskih sredstava za pretfinanciranje Inicijative za zapošljavanje mladih (B8-0604/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nesigurnim radnim mjestima u školama: presuda Mascolo (B8-0605/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

JURI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o ukidanju sankcija nametnutih vladi u Tobruku (B8-0606/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o proširivanju područja primjene odredbi Uredbe (EU) br. 1337/2013 na kobasičarske proizvode i na proizvode od svinjskog i ovčjeg mesa te mesa peradi (B8-0607/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o dodavanju vode u hranu koja je proizvod ribolova (B8-0608/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o ulaganjima u informacijske i telekomunikacijske tehnologije (B8-0609/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o kreditnoj krizi i potrebi da EU primora talijanske banke da ispunjavaju svoje obveze (B8-0612/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o politici uključivog rada u korist osoba s invaliditetom u Europi (B8-0613/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o talijanskim prioritetima i interesima koji su u suprotnosti s vanjskom politikom EU-a (B8-0614/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uvođenju moratorija na liberalizaciju trgovinske razmjene (B8-0615/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o borbi protiv kružnih poreznih prijevara (B8-0616/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ponovnoj nacionalizaciji Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) (B8-0617/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o planiranom nestanku statusa javne ustanove koja obavlja industrijsku i gospodarsku djelatnost zbog toga što nije u skladu sa zakonodavstvom o državnim potporama (B8-0618/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije o prisutnosti kormorana u Uniji (B8-0619/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o darivanju organa (B8-0620/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o označavanju prehrambenih aroma (B8-0621/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o nezaposlenosti mladih u Italiji (B8-0622/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o mjerama za potporu obiteljskim njegovateljima (B8-0623/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o zaštiti Palmire kao dijela svjetske kulturne baštine (B8-0624/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o zabrani usmrćivanja muških pilića (B8-0625/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uvjetovanosti potpora EU-a poduzećima (B8-0626/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o neuspjehu borbe protiv prijevare povezane s praksom upućivanja radnika i o odgovornosti agencija za privremeno zapošljavanje za drastičan porast broja upućenih radnika (B8-0627/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o zabrani otvaranja novih dupinarija u Europi i poštovanju životnih uvjeta kitova (B8-0628/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o potpori podizanju razine svijesti o Aspergerovu sindromu (B8-0629/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o krivotvorenju (B8-0630/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

JURI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o krijumčarenju cigareta (B8-0631/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o legalnim drogama (B8-0632/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o smanjenju onečišćenja zraka (B8-0633/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pomoći za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda i za uzgoj životinja u Italiji (B8-0634/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti prava na slobodu izražavanja u Turskoj (B8-0635/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o Međunarodnom danu albinizma (B8-0636/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o mjerama potpore za razvoj poljoprivrednih biotehnologija (B8-0637/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pripremi studije kojom bi se analizirao mogući postupak izlaska iz eura (B8-0638/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o borbi protiv nezakonitog ribolova i krivolova u rijeci Po i drugim europskim rijekama (B8-0639/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o slučaju Lambert (B8-0640/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o osudi fetve proglašene u Kataru protiv zastupnika u Europskom parlamentu (B8-0641/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o europskoj strategiji za zaštitu prosecca (B8-0642/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ENVI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o spajanju ili ukidanju Europskog centra za strukovno osposobljavanje (CEDEFOP) i Europske zaklade za osposobljavanje (ETF) (B8-0643/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o suspenziji Schengenskih sporazuma na neodređeno vrijeme radi sprečavanja terorističkih napada islamista (B8-0644/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o jamstvima za rad djelatnika tajnih službi (B8-0645/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o potrebi da se revidira Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji (B8-0646/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o dobrobiti bivola u Europi (B8-0647/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Prijedlog rezolucije o kaznama koje Komisija nameće europskim građanima zbog povreda direktiva o zaštiti okoliša od strane država članica i o transparentnosti u predsudskim postupcima (B8-0648/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Prijedlog rezolucije o Srebrenici (B8-0649/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ponovnom uvođenju sekuritizacije u okviru unije tržišta kapitala (B8-0650/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o preispitivanju migracijske politike u Europi (B8-0651/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o borbi protiv krivotvorenja sireva Parmigiano Reggiano i Grana Padano (B8-0652/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o ratifikaciji Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Italiji (B8-0653/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o reviziji europske strategije za borbu protiv nezaposlenosti (B8-0654/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o planu koordiniranog ukidanja eura (B8-0670/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Gilles Lebreton. Prijedlog rezolucije o borbi protiv štete u morskom okolišu i ribljim stokovima nastale zbog „mrtvih mreža” (B8-0671/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o izradi studije utjecaja Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na zapošljavanje (B8-0672/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o širenju „azijskog stršljena” i mogućim posljedicama za proizvodnju meda u Italiji (B8-0673/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o europskim mjerama za potporu talijanskom pčelarstvu (B8-0674/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije o smještaju uz dijete tijekom liječenja (B8-0675/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

FEMM

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije o konzumaciji alkoholnih pića među maloljetnicima (B8-0678/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI


3. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

6. srpnja 2015.

(ime je povjerljivi podatak) (br. 0505/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0506/2015); Jean-Louis Jersier (br. 0507/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0508/2015); Paolo Tatafiore (br. 0509/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0510/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0511/2015); Flavio Miccono (br. 0512/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0513/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0514/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0515/2015); Jonathan Boldy (br. 0516/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0517/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0518/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0519/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0520/2015); Andreas Schomerus (br. 0521/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0522/2015); Nicolai Wiegandt-Lamsat (br. 0523/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0524/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0525/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0526/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0527/2015); Xavier Dell'Ova (br. 0528/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0529/2015); Andrea Marco Giangravé (br. 0530/2015); Marlene Enggaard Løvbum (br. 0531/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0532/2015); Mekhmed Tefik (br. 0533/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0534/2015); Gerhard Schmidt-Delavant (br. 0535/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0536/2015); Jens Genzer (br. 0537/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0538/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0539/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0540/2015); Evangelos Tsiompanidis (br. 0541/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0542/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0543/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0544/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0545/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0546/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0547/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0548/2015); Jens Genzer (br. 0549/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0550/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0551/2015); Manfred Rickmeyer (br. 0552/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0553/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0554/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0555/2015); Graham Buckingham (br. 0556/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0557/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0558/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0559/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0560/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0561/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0562/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0563/2015); Jens Genzer (br. 0564/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0565/2015); Joseph-Christos Kondylakis (br. 0566/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0567/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0568/2015); Robert Cates (br. 0569/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0570/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0571/2015); Jens Genzer (br. 0572/2015); Flavio Miccono (br. 0573/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0574/2015); Jens Genzer (br. 0575/2015); Jens Genzer (br. 0576/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0577/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0578/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0579/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0580/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0581/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0582/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0583/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0584/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0585/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0586/2015); Flavio Miccono (br. 0587/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0588/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0589/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0590/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0591/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0592/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0593/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0594/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0595/2015); Albert Ricart (br. 0596/2015); Flavio Miccono (br. 0597/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0598/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0599/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0600/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0601/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0602/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0603/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0604/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0605/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0606/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0607/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0608/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0609/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0610/2015); Roberto Tacconi (br. 0611/2015); Valentin Nedkov (br. 0612/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0613/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0614/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0615/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0616/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0617/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0618/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0619/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0620/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0621/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0622/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0623/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0624/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0625/2015); Carmen Neumann (br. 0626/2015); Javed Lindner (br. 0627/2015); Adolfo Tello (br. 0628/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0629/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0630/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0631/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0632/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0633/2015); (ime je povjerljivi podatak) (br. 0634/2015).


4. Europski program sigurnosti (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000064/2015) koje je Vijeću postavio Claude Moraes u ime Odbora LIBE: Europski program sigurnosti (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Pitanje za usmeni odgovor (O-000065/2015) koje je Komisiji postavio Claude Moraes u ime Odbora LIBE: Europski program sigurnosti (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Rasprava je održana 7. srpnja 2015 (točka 14 zapisnika od 7.7.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, o Europskom programu sigurnosti 2015/2697(RSP) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Europskom programu sigurnosti 2015/2697(RSP) (B8-0679/2015).

Glasovanje: točka 12.4 zapisnika od 9.7.2015..


5. Stanje u Burundiju (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Burundiju (2015/2723(RSP))

Rasprava je održana 10. lipnja 2015 (točka 14 zapisnika od 10.6.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Charles Tannock i Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez i Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu i Viorica Dăncilă, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju u Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo i Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi i Lara Comi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Burundiju (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Glasovanje: točka 12.11 zapisnika od 9.7.2015..


6. Priprema programa rada Komisije za 2016. (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Priprema programa rada Komisije za 2016. (2015/2729(RSP))

Rasprava je održana 7. srpnja 2015 (točka 9 zapisnika od 7.7.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- József Szájer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o programu rada Komisije za 2016. (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o programu rada Komisije za 2016. (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2016. (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o programu rada Komisije za 2016. (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2016. (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2016. (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas i Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2016. (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Glasovanje: točka 12.5 zapisnika od 9.7.2015..


7. Stanje u Jemenu (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Jemenu (2015/2760(RSP))

Rasprava je održana 8. srpnja 2015 (točka 12 zapisnika od 8.7.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Jemenu 2015/2760(RSP) (B8-0680/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Jemenu (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015);

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Jemenu (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015);

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Jemenu (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Jemenu (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Jemenu (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015);

Glasovanje: točka 12.6 zapisnika od 9.7.2015..


8. Obilježavanje sjećanja na Srebrenicu (rasprava)

Izjava Komisije: Obilježavanje sjećanja na Srebrenicu (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miloslav Ransdorf u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula i Davor Škrlec.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk i António Marinho e Pinto.

Govorio je Günther Oettinger.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o obilježavanju sjećanja na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0716/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o obilježavanju sjećanja na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0717/2015);

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o obilježavanju sjećanja na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0718/2015);

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose i Biljana Borzan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o obilježavanju sjećanja na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0719/2015);

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná i Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o obilježavanju sjećanja na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015);

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o obilježavanju sjećanja na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0721/2015);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić i Marijana Petir, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o obilježavanju sjećanja na Srebrenicu 2015/2747(RSP) (B8-0722/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.12 zapisnika od 9.7.2015..


9. Najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije nakon nuklearne nesreće * (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (zamjenik izvjestiteljice) predstavio je izvješće.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su: Giovanni La Via u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claudiu Ciprian Tănăsescu u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marit Paulsen u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Josu Juaristi Abaunz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michèle Rivasi u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano u ime Kluba zastupnika ENF-a, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michèle Rivasi, i Pilar Ayuso, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michèle Rivasi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili su: Günther Oettinger i Giovanni La Via.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.2 zapisnika od 9.7.2015..


10. Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (rasprava)

Izvješće o provedbi Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu [2014/2256(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda predstavila je izvješće.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su: José Blanco López (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Catherine Stihler (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Isabella Adinolfi (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Therese Comodini Cachia u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mary Honeyball u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jean-Marie Cavada u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jiří Maštálka u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Max Andersson u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joëlle Bergeron, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Joëlle Bergeron, koja na njega nije odgovorila jer je bila napustila vijećnicu, Gilles Lebreton u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Tadeusz Zwiefka, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sajjad Karim, i Dietmar Köster.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati i Evelyn Regner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas i Luke Ming Flanagan.

Govorili su: Günther Oettinger i Julia Reda.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.9 zapisnika od 9.7.2015..


11. Ocjena rada Europske zaklade za demokraciju (EED) (kratko predstavljanje)

Izvješće o novom pristupu EU-a ljudskim pravima i demokraciji: ocjena rada Europske zaklade za demokraciju (EED) od njezina osnivanja [2014/2231(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál i Notis Marias.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 12.10 zapisnika od 9.7.2015..

(Sjednica je prekinuta u 11:55 h u očekivanju glasovanja, a ponovno je nastavljena u 12:00 h.)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe i Paul Rübig.


12. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


12.1. Učinkovita upotreba resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju (glasovanje)

Izvješće o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju [2014/2208(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0266)


12.2. Najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije nakon nuklearne nesreće * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0267)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0267)

Govorili su:

Prije glasovanja, Michèle Rivasi o sadržaju izvješća, i Ashley Fox, nakon glasovanja, kako bi zatražila reorganizaciju tekućeg vremena za glasovanje.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (299 za, 310 protiv, 37 uzdržanih) odbio zahtjev.


12.3. Stvaranje unije tržišta kapitala (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0268)


12.4. Europski program sigurnosti (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0676/2015 i B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0269)


12.5. Priprema programa rada Komisije za 2016. (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 i B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0656/2015

(koji zamjenjujeB8-0656/2015 i B8-0662/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- József Szájer u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Sophia in 't Veld u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Govorili su:

Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, kako bi zatražio da se glasovanje održi na sjednici u rujnu, Bas Eickhout kako bi podržao taj zahtjev, a Vicky Ford kako bi ga osporila.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (453 za, 124 protiv, 7 uzdržanih) odobrio zahtjev.


12.6. Stanje u Jemenu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 i B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0680/2015

(koji zamjenjujeB8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 i B8-0687/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier i Ramón Luis Valcárcel Siso, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli i Theresa Griffin, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Johannes Cornelis van Baalen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0270)

(Prijedlog rezolucije B8-0688/2015 se ne razmatra.)

Govorili su:

Javier Couso Permuy predložio je usmeni amandman na amandman 2. koji nije prihvaćen, s obzirom na to da je više od 40 zastupnika bilo protiv njegovog razmatranja.


12.7. Sigurnosni izazovi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi i izgledi za političku stabilnost (glasovanje)

Izvješće o sigurnosnim izazovima na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi i izgledima za političku stabilnost [2014/2229(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0271)


12.8. Pregled europske politike susjedstva (glasovanje)

Izvješće o pregledu europske politike susjedstva [2015/2002(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0272)

Govorili su:

Eduard Kukan (izvjestitelj) predložio je usmeni amandman na amandman 3., koji je prihvaćen.


12.9. Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (glasovanje)

Izvješće o provedbi Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu [2014/2256(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0273)

Govorili su:

Mary Honeyball predložila je usmeni amandman na stavak 7., koji nije prihvaćen jer je više od 40 zastupnika bilo protiv njegovog razmatranja.

Petri Sarvamaa o odvijanju glasovanja.


12.10. Ocjena rada Europske zaklade za demokraciju (EED) (glasovanje)

Izvješće o novom pristupu EU-a ljudskim pravima i demokraciji: ocjena rada Europske zaklade za demokraciju (EED) od njezina osnivanja [2014/2231(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0274)


12.11. Stanje u Burundiju (glasovanje)

Rasprava je održana 10. lipnja 2015. (točka 14 zapisnika od 10.6.2015.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 9. srpnja 2015 (točka 4 zapisnika od 9.7.2015.).

Prijedlozi rezolucija B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 i B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0657/2015

(koji zamjenjujeB8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 i B8-0669/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi i Antonio Tajani, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge i Norbert Neuser, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Charles Tannock i Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou i Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi i Jordi Sebastià, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0275)

Govorili su:

Louis Michel predložio je usmeni amandman na stavak 2., koji je usvojen.


12.12. Obilježavanje sjećanja na Srebrenicu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 i B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0716/2015

(koji zamjenjujeB8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 i B8-0722/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić i Marijana Petir, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea i Demetris Papadakis, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba i Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto i Eleonora Evi

Usvojen (P8_TA(2015)0276)

Govorili su:

Ivan Jakovčić predložio je dva usmena amandmana nakon stavka 6., koji su usvojeni.


13. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede 8. srpnja 2015)

Izvješće Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula i Miguel Urbán Crespo

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Izvješće Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó i Jude Kirton-Darling

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Izvješće Bernd Lange - A8-0175/2015

Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott i Neena Gill

Izvješće Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan i Monica Macovei

Izvješće Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Izvješće Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai i Monica Macovei

Izvješće José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Izvješće Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai i Seán Kelly

Izvješće Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei i Seán Kelly.

(Glasovanje od četvrtka 9. srpnja 2015)

Izvješće Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling i Seán Kelly

Stvaranje unije tržišta kapitala - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Europski program sigurnosti - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai i Steven Woolfe

Izvješće Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Izvješće Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai i Monica Macovei

Izvješće Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei i Arne Gericke

Izvješće Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai i Monica Macovei


14. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:45 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

15. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

Nadine Morano objavila je da iz tehničkih razloga jučer nije mogla sudjelovati u svim glasovanjima.

°
° ° °

Martina Michels objavila je da je htjela glasovati protiv izmijenjenog prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novčanim fondovima (A8-0041/2015) (točka 10.61 zapisnika od 29.4.2015.).


16. Stajališta Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je na osnovi članka 64. stavka 1. Poslovnika objavio da je od Vijeća dobio sljedeće stajalište, kao i razloge zbog kojih ga je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe europskog Parlamenta i vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa ocarinskim i poljoprivrednim pitanjima (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))
upućeno nadležnom odboru: IMCO

Predsjednik je na osnovi članka 64. stavka 1. Poslovnika objavio da je od Vijeća dobio sljedeće stajalište, kao i razloge zbog kojih ga je usvojilo:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 10. srpnja 2015.


17. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 7.7.2015..)


17.1. Nacrti zakona Kambodže o nevladinim organizacijama i sindikatima

Prijedlozi rezolucija B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 i B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake i Josef Weidenholzer predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorio je Marc Tarabella u ime Kluba zastupnika S&D-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo i Krisztina Morvai.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 18.1 zapisnika od 9.7.2015..


17.2. Demokratska Republika Kongo (DR Kongo), a posebno slučaj dvojice pritvorenih boraca za ljudska prava Yvesa Makwambale i Freda Baume

Prijedlozi rezolucija B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 i B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart i Josef Weidenholzer predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Maria Arena u ime Kluba zastupnika S&D-a i Dita Charanzová u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo i Krisztina Morvai.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 18.2 zapisnika od 9.7.2015..


17.3. Bahrein, a posebno slučaj Nabeela Rajaba

Prijedlozi rezolucija B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 i B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea i Josef Weidenholzer predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Monica Macovei u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marietje Schaake u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Diane James u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je odbila odgovoriti na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius i Fabio Massimo Castaldo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo i Julie Ward.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 18.3 zapisnika od 9.7.2015..


17.4. Situacija u kojoj se nalaze dvojica kršćanskih pastora u Sudanu

Prijedlozi rezolucija B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 i B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat i Ivan Jakovčić predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Tomáš Zdechovský u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kashetu Kyenge u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke u ime Kluba zastupnika ECR-a, Seán Kelly, Marek Jurek i Pavel Svoboda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski i Jonathan Arnott.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 18.4 zapisnika od 9.7.2015..


18. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


18.1. Nacrti zakona Kambodže o nevladinim organizacijama i sindikatima (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 i B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0689/2015

(koji zamjenjujeB8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 i B8-0701/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto i Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder i Philippe De Backer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric i Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0277)


18.2. Demokratska Republika Kongo (DR Kongo), a posebno slučaj dvojice pritvorenih boraca za ljudska prava Yvesa Makwambale i Freda Baume (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 i B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0690/2015

(koji zamjenjujeB8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 i B8-0702/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho i Viorica Dăncilă, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder i Philippe De Backer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas i Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0278)


18.3. Bahrein, a posebno slučaj Nabeela Rajaba (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 i B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0703/2015

(koji zamjenjujeB8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 i B8-0712/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho i Viorica Dăncilă, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder i Philippe De Backer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli i Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0279)

(Prijedlozi rezolucija B8-0705/2015 i B8-0706/2015 se ne razmatraju.)


18.4. Situacija u kojoj se nalaze dvojica kršćanskih pastora u Sudanu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 i B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0707/2015

(koji zamjenjujeB8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 i B8-0715/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho i Viorica Dăncilă, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen i Filiz Hyusmenova, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou i Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0280)

Govorili su:

Marie-Christine Vergiat predložila je usmeni amandman na stavak 8., koji je usvojen.


19. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


20. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)
(
U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 2. srpnja 2015.)

Odbor CULT

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. The role of intercultural dialogue, cultural diversity and education in promoting EU fundamental values (2015/2139(INI))

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Learning EU at school (2015/2138(INI))

Odbor ECON

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Annual report on EU Competition Policy (COM(2015/2140(INI))
(mišljenje: INTA, IMCO)

Odbor ENVI

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Mid-term review of the EU's Biodiversity Strategy (2015/2137(INI))
(mišljenje: DEVE)


21. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 7. rujna 2015. do 10. rujna 2015.


22. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


23. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 16:55 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Pravna napomena