Index 
Proces-verbal
PDF 324kWORD 343k
Joi, 9 iulie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Petiții
 4.Agenda europeană privind securitatea (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Situația din Burundi (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (propuneri de rezoluție depuse)
 7.Situația din Yemen (propuneri de rezoluție depuse)
 8.Comemorarea masacrului din Srebrenica (dezbatere)
 9.Nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă după un accident nuclear * (dezbatere)
 10.Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe (dezbatere)
 11.Evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) (prezentare succintă)
 12.Votare
  12.1.Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară (vot)
  12.2.Nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă după un accident nuclear * (vot)
  12.3.Crearea unei uniuni a piețelor de capital (vot)
  12.4.Agenda europeană privind securitatea (vot)
  12.5.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (vot)
  12.6.Situația din Yemen (vot)
  12.7.Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (vot)
  12.8.Revizuirea politicii europene de vecinătate (vot)
  12.9.Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe (vot)
  12.10.Evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) (vot)
  12.11.Situația din Burundi (vot)
  12.12.Comemorarea masacrului din Srebrenica (vot)
 13.Explicații privind votul
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 16.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 17.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  17.1.Proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele
  17.2.Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauma
  17.3.Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab
  17.4.Situația a doi pastori creștini din Sudan
 18.Votare
  18.1.Proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele (vot)
  18.2.Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauma (vot)
  18.3.Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (vot)
  18.4.Situația a doi pastori creștini din Sudan (vot)
 19.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 20.Decizii privind anumite documente
 21.Calendarul următoarelor ședințe
 22.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 23.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET

- Proiect decizia de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de control (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
termen: 3 luni

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanțelor 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amină (4,4’-DMAR) și 1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil)piperazină (MT-45) unor măsuri de control (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))
termen: 3 luni

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanțelor 4-iodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibenzil)fenetilamină (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[[1-(dimetilamino)ciclohexil]metil]benzamidă (AH-7921), 3,4-metilendioxipirovaleronă (MDPV) și 2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexanonă (metoxetamină) unor măsuri de control (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))
termen: 3 luni

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanței 5 (2 aminopropil)indol unor măsuri de control (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))
termen: 3 luni

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Propunerea de transfer de credite V/AB-05/C/15 – Curtea de Conturi (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite V/AB-04/T/15 - Curtea de Conturi (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite V/AB-06/C/15 - Curtea de Conturi (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite V/AB-07/A/15 - Curtea de Conturi (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite DEC 24/2015 - Secțiunea III – Comisia (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite INF 4/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite INF 5/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite INF 2/2015 - Comitetul Economic și Social (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite 1/2015 – Oficiul OAREC (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite DEC 20/2015 - Secțiunea III – Comisia (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la normele bancare europene (B8-0593/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție privind lupta împotriva Statului islamic și necesitatea de a elimina sancțiunile împotriva Republicii Arabe Siriene (B8-0594/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la elaborarea unei strategii de combatere a răspândirii sărăciei absolute în rândul cetățenilor europeni (B8-0595/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea unor droguri noi în Europa (B8-0596/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la rezultatele studiului Agenției Internaționale pentru Cercetare în domeniul Cancerului (B8-0597/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la infecțiile cauzate de bacterii rezistente la antibiotice (B8-0598/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la fenomenele de dumping social și la agențiile străine de muncă interimară din Italia (B8-0599/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la crescătoriile intensive și bunăstarea porcilor în Europa (B8-0600/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea de garanții și a unui sistem de monitorizare a utilizării fondurilor europene pentru prefinanțarea inițiativei pentru ocuparea locurilor de muncă în rândul tinerilor (B8-0604/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la precaritatea locurilor de muncă din școli: hotărârea instanței în cauza Mascolo (B8-0605/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

JURI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la revocarea măsurilor de sancționare impuse guvernului de la Tobruk (B8-0606/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la extinderea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 1337/2013 la mezeluri/cârnați și la produsele derivate din carne de porc, oaie și pasăre (B8-0607/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la adăugarea apei în alimentele provenite din pescuit (B8-0608/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la investițiile în TIC (B8-0609/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la criza creditelor și la necesitatea ca UE să le impună băncilor italiene să își îndeplinească obligațiile (B8-0612/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la o politică de angajare incluzivă în favoarea persoanelor cu dizabilităţi în Europa (B8-0613/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la faptul că prioritățile și interesele italiene nu concordă cu politica externă a UE (B8-0614/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea unui moratoriu cu privire la liberalizarea schimburilor comerciale (B8-0615/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea fraudei de tip carusel privind TVA (B8-0616/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la renaționalizarea politicii agricole comune (PAC) (B8-0617/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea programată a statutului de instituție publică cu caracter industrial și comercial din cauza neconformității cu legislația privind ajutoarele de stat (B8-0618/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la prezența cormoranilor pe teritoriul Uniunii (B8-0619/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la donarea de organe (B8-0620/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la etichetarea aromelor alimentare (B8-0621/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la șomajul în rândul tinerilor în Italia (B8-0622/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la luarea unor măsuri în sprijinul persoanelor care îngrijesc membri ai familiei (B8-0623/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la protecția Palmirei ca sit aparținând patrimoniului cultural mondial (B8-0624/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la interdicția de a sacrifica puii masculi (B8-0625/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la condiționarea ajutoarelor acordate de Uniune întreprinderilor (B8-0626/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la ineficiența luptei împotriva fraudei legate de munca în detașare și la rolul agențiilor de muncă temporară în creșterea numărului de lucrători detașați (B8-0627/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la interdicția de a crea noi delfinarii în Europa și respectarea condițiilor de viață ale cetaceelor (B8-0628/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinul și sensibilizarea în ceea ce privește sindromul Asperger (B8-0629/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la contrafacere (B8-0630/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

JURI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la contrabanda cu țigarete (B8-0631/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la drogurile legale (B8-0632/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la reducerea poluării atmosferice (B8-0633/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la susținerea sectorului produselor lactate și a crescătoriilor din Italia (B8-0634/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protecția dreptului la exprimare în Turcia (B8-0635/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la Ziua internațională a albinismului (B8-0636/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la măsurile de susținere a dezvoltării biotehnologiilor agricole (B8-0637/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la comandarea unui studiu pe tema procedurii de ieșire din zona euro (B8-0638/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la referitoare la combaterea pescuitului ilegal și a braconajului pe fluviul Pad și pe râurile europene (B8-0639/2015)

retrimis

fond :

PECH

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la cazul Lambert (B8-0640/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție de condamnare a acțiunii judiciare fatwa intentată de Qatar împotriva unui deputat european (B8-0641/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la o strategie europeană pentru protecția vinului Prosecco (B8-0642/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la fuziunea sau desființarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) și a Fundației Europene de Formare (ETF) (B8-0643/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la suspendarea sine die a acordurilor de la Schengen pentru a preveni atacurile teroriste de sorginte islamică (B8-0644/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la garanțiile funcționale pentru serviciile secrete (B8-0645/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a revizui Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare (B8-0646/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile decente de viață pentru animalele din specia bivolului în Europa (B8-0647/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Propunere de rezoluție referitoare la sancțiunile impuse de Comisie asupra cetățenilor europeni ca urmare a încălcării de către statele membre a directivelor privind mediul și la transparența procedurilor preliminare de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (B8-0648/2015)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Propunere de rezoluție referitoare la Srebrenica (B8-0649/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de relansare a securitizării în cadrul uniunii piețelor de capital (B8-0650/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la revizuirea politicilor în domeniul migrației în Europa (B8-0651/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea contrafacerii cașcavalurilor Parmigiano Reggiano și Grana Padano (B8-0652/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la ratificarea de către Italia a Cartei europene a limbilor regionale și minoritare (B8-0653/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la revizuirea strategiei europene de combatere a șomajului (B8-0654/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la planul de dizolvare concertată a monedei euro (B8-0670/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Gilles Lebreton. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea daunelor aduse mediului marin și stocurilor piscicole de plasele-fantomă (B8-0671/2015)

retrimis

fond :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție pentru efectuarea unui studiu de impact privind utilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (B8-0672/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea viespii asiatice și la posibilele daune pentru producția italiană de miere (B8-0673/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Popunere de rezoluție referitoare la măsurile europene de susținere pentru apicultura italiană (B8-0674/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la cazarea alături de un copil pe durata unui tratament medical (B8-0675/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

FEMM

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la consumul de alcool în rândul minorilor (B8-0678/2015)

retrimis

fond :

ENVI


3. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

6 iulie 2015

(nume confidențial) (nr. 0505/2015); (nume confidențial) (nr. 0506/2015); Jean-Louis Jersier (nr. 0507/2015); (nume confidențial) (nr. 0508/2015); Paolo Tatafiore (nr. 0509/2015); (nume confidențial) (nr. 0510/2015); (nume confidențial) (nr. 0511/2015); Flavio Miccono (nr. 0512/2015); (nume confidențial) (nr. 0513/2015); (nume confidențial) (nr. 0514/2015); (nume confidențial) (nr. 0515/2015); Jonathan Boldy (nr. 0516/2015); (nume confidențial) (nr. 0517/2015); (nume confidențial) (nr. 0518/2015); (nume confidențial) (nr. 0519/2015); (nume confidențial) (nr. 0520/2015); Andreas Schomerus (nr. 0521/2015); (nume confidențial) (nr. 0522/2015); Nicolai Wiegandt-Lamsat (nr. 0523/2015); (nume confidențial) (nr. 0524/2015); (nume confidențial) (nr. 0525/2015); (nume confidențial) (nr. 0526/2015); (nume confidențial) (nr. 0527/2015); Xavier Dell'Ova (nr. 0528/2015); (nume confidențial) (nr. 0529/2015); Andrea Marco Giangravé (nr. 0530/2015); Marlene Enggaard Løvbum (nr. 0531/2015); (nume confidențial) (nr. 0532/2015); Mekhmed Tefik (nr. 0533/2015); (nume confidențial) (nr. 0534/2015); Gerhard Schmidt-Delavant (nr. 0535/2015); (nume confidențial) (nr. 0536/2015); Jens Genzer (nr. 0537/2015); (nume confidențial) (nr. 0538/2015); (nume confidențial) (nr. 0539/2015); (nume confidențial) (nr. 0540/2015); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0541/2015); (nume confidențial) (nr. 0542/2015); (nume confidențial) (nr. 0543/2015); (nume confidențial) (nr. 0544/2015); (nume confidențial) (nr. 0545/2015); (nume confidențial) (nr. 0546/2015); (nume confidențial) (nr. 0547/2015); (nume confidențial) (nr. 0548/2015); Jens Genzer (nr. 0549/2015); (nume confidențial) (nr. 0550/2015); (nume confidențial) (nr. 0551/2015); Manfred Rickmeyer (nr. 0552/2015); (nume confidențial) (nr. 0553/2015); (nume confidențial) (nr. 0554/2015); (nume confidențial) (nr. 0555/2015); Graham Buckingham (nr. 0556/2015); (nume confidențial) (nr. 0557/2015); (nume confidențial) (nr. 0558/2015); (nume confidențial) (nr. 0559/2015); (nume confidențial) (nr. 0560/2015); (nume confidențial) (nr. 0561/2015); (nume confidențial) (nr. 0562/2015); (nume confidențial) (nr. 0563/2015); Jens Genzer (nr. 0564/2015); (nume confidențial) (nr. 0565/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0566/2015); (nume confidențial) (nr. 0567/2015); (nume confidențial) (nr. 0568/2015); Robert Cates (nr. 0569/2015); (nume confidențial) (nr. 0570/2015); (nume confidențial) (nr. 0571/2015); Jens Genzer (nr. 0572/2015); Flavio Miccono (nr. 0573/2015); (nume confidențial) (nr. 0574/2015); Jens Genzer (nr. 0575/2015); Jens Genzer (nr. 0576/2015); (nume confidențial) (nr. 0577/2015); (nume confidențial) (nr. 0578/2015); (nume confidențial) (nr. 0579/2015); (nume confidențial) (nr. 0580/2015); (nume confidențial) (nr. 0581/2015); (nume confidențial) (nr. 0582/2015); (nume confidențial) (nr. 0583/2015); (nume confidențial) (nr. 0584/2015); (nume confidențial) (nr. 0585/2015); (nume confidențial) (nr. 0586/2015); Flavio Miccono (nr. 0587/2015); (nume confidențial) (nr. 0588/2015); (nume confidențial) (nr. 0589/2015); (nume confidențial) (nr. 0590/2015); (nume confidențial) (nr. 0591/2015); (nume confidențial) (nr. 0592/2015); (nume confidențial) (nr. 0593/2015); (nume confidențial) (nr. 0594/2015); (nume confidențial) (nr. 0595/2015); Albert Ricart (nr. 0596/2015); Flavio Miccono (nr. 0597/2015); (nume confidențial) (nr. 0598/2015); (nume confidențial) (nr. 0599/2015); (nume confidențial) (nr. 0600/2015); (nume confidențial) (nr. 0601/2015); (nume confidențial) (nr. 0602/2015); (nume confidențial) (nr. 0603/2015); (nume confidențial) (nr. 0604/2015); (nume confidențial) (nr. 0605/2015); (nume confidențial) (nr. 0606/2015); (nume confidențial) (nr. 0607/2015); (nume confidențial) (nr. 0608/2015); (nume confidențial) (nr. 0609/2015); (nume confidențial) (nr. 0610/2015); Roberto Tacconi (nr. 0611/2015); Valentin Nedkov (nr. 0612/2015); (nume confidențial) (nr. 0613/2015); (nume confidențial) (nr. 0614/2015); (nume confidențial) (nr. 0615/2015); (nume confidențial) (nr. 0616/2015); (nume confidențial) (nr. 0617/2015); (nume confidențial) (nr. 0618/2015); (nume confidențial) (nr. 0619/2015); (nume confidențial) (nr. 0620/2015); (nume confidențial) (nr. 0621/2015); (nume confidențial) (nr. 0622/2015); (nume confidențial) (nr. 0623/2015); (nume confidențial) (nr. 0624/2015); (nume confidențial) (nr. 0625/2015); Carmen Neumann (nr. 0626/2015); Javed Lindner (nr. 0627/2015); Adolfo Tello (nr. 0628/2015); (nume confidențial) (nr. 0629/2015); (nume confidențial) (nr. 0630/2015); (nume confidențial) (nr. 0631/2015); (nume confidențial) (nr. 0632/2015); (nume confidențial) (nr. 0633/2015); (nume confidențial) (nr. 0634/2015).


4. Agenda europeană privind securitatea (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000064/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Consiliului: Agenda europeană privind securitatea (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000065/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Agenda europeană privind securitatea (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Dezbaterea a avut loc la 7 iulie 2015 (punctul 14 al PV din 7.7.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, referitoare la agenda europeană de securitate 2015/2697(RSP) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, și Helga Stevens, în numele Grupului ECR, referitoare la Agenda europeană privind securitatea 2015/2697(RSP) (B8-0679/2015).

Vot: punctul 12.4 al PV din 9.7.2015.


5. Situația din Burundi (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Burundi (2015/2723(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 10 iunie 2015 (punctul 14 al PV din 10.6.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Charles Tannock și Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu și Viorica Dăncilă, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo și Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi și Lara Comi, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Vot: punctul 12.11 al PV din 9.7.2015.


6. Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2729(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 7 iulie 2015 (punctul 9 al PV din 7.7.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- József Szájer, în numele Grupului PPE, referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la prioritățile Parlamentului European pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford, în numele Grupului ECR, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, referitoare la prioritățile Parlamentului European privind programul de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, referitoare la prioritățile Parlamentului European privind programul de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la prioritățile Parlamentului pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Vot: punctul 12.5 al PV din 9.7.2015.


7. Situația din Yemen (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Yemen (2015/2760(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 8 iulie 2015 (punctul 12 al PV din 8.7.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Yemen (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Yemen (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015);

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Yemen (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015);

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Yemen 2015/2760(RSP) (B8-0683/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Yemen (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Yemen (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015).

Vot: punctul 12.6 al PV din 9.7.2015.


8. Comemorarea masacrului din Srebrenica (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Comemorarea masacrului din Srebrenica (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Miloslav Ransdorf, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula și Davor Škrlec.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk și António Marinho e Pinto.

A intervenit Günther Oettinger.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la comemorarea genocidului de la Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0716/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, referitoare la comemorarea genocidului de la Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0717/2015);

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la comemorarea genocidului de la Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0718/2015);

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose și Biljana Borzan, în numele Grupului S&D, referitoare la comemorarea genocidului de la Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0719/2015);

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la comemorarea genocidului de la Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015);

- Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la comemorarea genocidului de la Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0721/2015);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić și Marijana Petir, în numele Grupului PPE, referitoare la comemorarea genocidului de la Srebrenica 2015/2747(RSP) (B8-0722/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.12 al PV din 9.7.2015.


9. Nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă după un accident nuclear * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor după un accident nuclear sau orice altă urgență radiologică (COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (în numele raportoarei) a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Giovanni La Via, în numele Grupului PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Marit Paulsen, în numele Grupului ALDE, Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michèle Rivasi, și Pilar Ayuso, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michèle Rivasi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Günther Oettinger și Giovanni La Via.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.2 al PV din 9.7.2015.


10. Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe (dezbatere)

Raport referitor la Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (2014/2256(INI)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda și-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: José Blanco López (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Catherine Stihler (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Isabella Adinolfi (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Therese Comodini Cachia, în numele Grupului PPE, Mary Honeyball, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Jean-Marie Cavada, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Max Andersson, în numele Grupului Verts/ALE, Joëlle Bergeron, în numele Grupului EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Joëlle Bergeron, care nu a răspuns, întrucât părăsise deja hemiciclul, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Tadeusz Zwiefka, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sajjad Karim, și Dietmar Köster.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas și Luke Ming Flanagan.

Au intervenit: Günther Oettinger și Julia Reda.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.9 al PV din 9.7.2015.


11. Evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) (prezentare succintă)

Raport referitor la noua abordare a UE în materie de drepturile omului și democrație - evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) de la înființarea sa (2014/2231(INI)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál și Notis Marias.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 12.10 al PV din 9.7.2015.

(Ședința, suspendată la 11.55 în așteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe și Paul Rübig.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


12.1. Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară (vot)

Raport referitor la utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară (2014/2208(INI)) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0266)


12.2. Nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă după un accident nuclear * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor după un accident nuclear sau orice altă urgență radiologică (COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0267)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0267)

Intervenții

Înaintea votării, Michèle Rivasi, privind conținutul raportului, și Ashley Fox, după votare, pentru a solicita reorganizarea timpului alocat votării în curs.

Cu VE (299 pentru, 310 împotrivă, 37 abțineri), Parlamentul a respins cererea.


12.3. Crearea unei uniuni a piețelor de capital (vot)

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0268)


12.4. Agenda europeană privind securitatea (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0676/2015 și B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0269)


12.5. Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 și B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0656/2015

(care înlocuiește B8-0656/2015 și B8-0662/2015):

depusă de următorii deputați:

József Szájer, în numele Grupului PPE, și Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE

Intervenții

Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, pentru a solicita amânarea votului pentru perioada de sesiune din septembrie, Bas Eickhout, pentru a sprijini solicitarea, și Vicky Ford, pentru a i se opune.

Cu VE (453 pentru, 124 împotrivă, 7 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.


12.6. Situația din Yemen (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 și B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0680/2015

(care înlocuiește B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 și B8-0687/2015):

depusă de următorii deputați:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli și Theresa Griffin, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE;

- Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE;

Adoptat (P8_TA(2015)0270)

(Propunerea de rezoluție B8-0688/2015 a devenit caducă.)

Intervenții

Javier Couso Permuy a propus un amendament oral la amendamentul 2, care nu a fost reținut, dat fiind că peste 40 de deputați s-au opus examinării sale.


12.7. Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (vot)

Raport referitor la provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (2014/2229(INI)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0271)


12.8. Revizuirea politicii europene de vecinătate (vot)

Raport referitor la revizuirea politicii europene de vecinătate [2015/2002(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0272)

Intervenții

Eduard Kukan (raportor), a propus un amendament oral la amendamentul 3, care nu a fost reținut.


12.9. Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe (vot)

Raport referitor la Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (2014/2256(INI)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0273)

Intervenții

Mary Honeyball a propus un amendament oral la punctul 7, care nu a fost reținut, având în vedere că peste 40 de deputați s-au opus examinării sale.

Petri Sarvamaa privind desfășurarea votului.


12.10. Evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) (vot)

Raport referitor la noua abordare a UE în materie de drepturile omului și democrație - evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) de la înființarea sa (2014/2231(INI)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat:(P8_TA(2015)0274)


12.11. Situația din Burundi (vot)

Dezbaterea a avut loc la 10 iunie 2015 (punctul 14 al PV din 10.6.2015).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 9 iulie 2015 (punctul 4 al PV din 9.7.2015).

Propuneri de rezoluții B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 și B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0657/2015

(care înlocuiește B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 și B8-0669/2015):

depusă de următorii deputați:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi și Antonio Tajani, în numele Grupului PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge și Norbert Neuser, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock și Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi și Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat: (P8_TA(2015)0275)

Intervenții

Louis Michel, a propus un amendament oral la punctul 2, care a fost reținut.


12.12. Comemorarea masacrului din Srebrenica (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 și B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0716/2015

(care înlocuiește B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 și B8-0722/2015):

depusă de următorii deputați:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić și Marijana Petir, în numele Grupului PPE;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea și Demetris Papadakis, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

- Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto și Eleonora Evi

Adoptat (P8_TA(2015)0276)

Intervenții

Ivan Jakovčić a propus două amendamente orale după punctul 6, care au fost reținute.


13. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

(Vot miercuri 8 iulie 2015)
Raport Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula și Miguel Urbán Crespo

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Raport Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó și Jude Kirton-Darling

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Raport Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott și Neena Gill

Raport Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan și Monica Macovei

Raport Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Raport Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai și Monica Macovei

Raport José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Raport Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai și Seán Kelly

Raport Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei și Seán Kelly.

(Vot joi 9 iulie 2015)
Raport Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling și Seán Kelly

Crearea unei uniuni a piețelor de capital - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Agenda europeană privind securitatea - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai și Steven Woolfe

Raport Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Raport Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai și Monica Macovei

Raport Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei și Arne Gericke

Raport Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai și Monica Macovei


14. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.45, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

15. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

Nadine Morano a anunțat că, din motive tehnice, nu a putut lua parte la toate voturile de ieri.

°
° ° °

Martina Michels a comunicat că ar fi vrut să voteze împotriva propunerii de modificare a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară (A8-0041/2015) (punctul 10.61 al PV din 29.4.2015).


16. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))
retrimis fond: IMCO

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, că a primit din partea Consiliului poziția de mai jos și explicații privind motivele care au stat la baza adoptării ei:

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))
retrimis fond: JURI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 10 iulie 2015.


17. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 7.7.2015.)


17.1. Proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele

Propuneri de rezoluții B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 și B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake și Josef Weidenholzer au prezentat propunerile de rezoluție.

A intervenit Marc Tarabella, în numele Grupului S&D.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo și Krisztina Morvai.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.1 al PV din 9.7.2015.


17.2. Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauma

Propuneri de rezoluții B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 și B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart și Josef Weidenholzer au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Maria Arena, în numele Grupului S&D, și Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo și Krisztina Morvai.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.2 al PV din 9.7.2015.


17.3. Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab

Propuneri de rezoluții B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 și B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea și Josef Weidenholzer au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Monica Macovei, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Diane James, în numele Grupului EFDD, care a refuzat să respundă la o întrebare adresată de Alyn Smith în temeiul procedurii „cartonașului albastru”, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Julie Ward.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.3 al PV din 9.7.2015.


17.4. Situația a doi pastori creștini din Sudan

Propuneri de rezoluții B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 și B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat și Ivan Jakovčić au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Seán Kelly, Marek Jurek și Pavel Svoboda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski și Jonathan Arnott.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.4 al PV din 9.7.2015.


18. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


18.1. Proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 și B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0689/2015

(care înlocuiește B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 și B8-0701/2015):

depusă de următorii deputați:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE;

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR;

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder și Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL;

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Marco Zanni, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0277)


18.2. Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauma (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 și B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0690/2015

(care înlocuiește B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 și B8-0702/2015):

depusă de următorii deputați:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho și Viorica Dăncilă, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder și Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE;

- Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0278)


18.3. Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 și B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0703/2015

(care înlocuiește B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 și B8-0712/2015):

depusă de următorii deputați:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho și Viorica Dăncilă, în numele Grupului S&D;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder și Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

- Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0279)

(Propunerile de rezoluții B8-0705/2015 și B8-0706/2015 au devenit caduce.)


18.4. Situația a doi pastori creștini din Sudan (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 și B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0707/2015

(care înlocuiește B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 și B8-0715/2015):

depusă de următorii deputați:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE;

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho și Viorica Dăncilă, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen și Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou și Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE;

- Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0280)

Intervenții

Marie-Christine Vergiat a propus un amendament oral la punctul 8, care a fost reținut.


19. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


20. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)
(ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 2 iulie 2015)

CULT

- Rolul dialogului intercultural, diversității culturale și educației în promovarea valorilor fundamentale ale UE (2015/2139(INI))

- Să învățăm despre UE la școală (2015/2138(INI))

ECON

- Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 2015/2140(INI))
(aviz: INTA, IMCO)

ENVI

- Revizuirea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității (2015/2137(INI))
(aviz: DEVE)


21. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 7 septembrie 2015 și 10 septembrie 2015.


22. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


23. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 16.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Notă juridică